Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

Branschföreningen Svensk Torv

Branschföreningen Svensk Torv har funnits sedan 1999 och är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv för energiändamål samt i trädgård som jordförbättrare och som strö inom djurhållning. Syftet är bland annat att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

 

FB-f-Logo__blue_50.png

Vi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpg

Ladda ner en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska av klimatrapporten.

 

folder-A5_170627_klar-1.jpg

Ladda ner vår lilla informationsfolder om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt efterbehandlade torvtäkter.

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

 

Logo-WBA.jpg

Svensk Torv är medlem i WBA som är en global organisation med syfte att främja ökad användning av bioenergi

 

Höstexkursion med Föreningen Skogen

2018-05-09

Föreningen Skogen arrangerar för 115:e året Höstexkursionen den 19 september till skogshistoriska marker kring Malå och Lycksele. ​Årets värd för denna skogsskötselexkursion tillsammans med Föreningen Skogen är en av landets större skogsägare - Sveaskog.

Några av de ämnesområden som behandlas:

•  Wretlinds första hyggen slutavverkas nu. Vad blev det av dem?

•  Vad kan vi lära av Wretlind för framtidens skogsbruk?

•  Vilket virke vill marknaden ha? Hur anpassar vi skogsskötseln till det?

•  Klimatsmart skogsbruk och virkeslogistik.

•  Dagens naturhänsyn formar framtidens skogslandskap.

•  Renskötsel och skogsbruk på samma marker – hur går det?

•  Älgskötsel och skogsbruk på samma marker – hur går det?

•  Vad vill våra politiker med skogen?

Sphagnum Farming

2018-05-07

Samtidigt som vitmossorna (Sphagnum) bildar ny torv, kan den översta delen av växten skördas och användas som jordförbättringsmedel.

Den billiga klimatåtgärden som samhället glömde

2018-04-29

Bara tre procent av världens yta upptas av torvmarker. Men nu vill forskarna att de ska få en större plats i världens klimatstrategier, skriver Aktuell Hållbarhet.

Klimattimmen - Fores frågar riksdagsledamöterna

2018-04-27

Fores och flera samarbetspartnes frågar samtliga riksdagsledmöterna om klimatet inför valet. Klimattimmen har nu kommit till Centerpartiet som är nummer sex av av de åtta riksdagspartierna. På onsdag 3 maj ställs Rickard Nordin, energipolitisk talesperson från Centerpartiet mot väggen av Mattias Goldmann, VD på Fores, och Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspoltik på Världsnaturfornden WWF.

Specialerbjudande från LRF Trädgård

2018-04-26

LRF Trädgård har utformat ett specialerbjudande till Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag.

Forskare anser att torvmarkers betydelse för klimatet borde uppmärksammas

2018-04-25

Att bevara torvmarker borde vara en viktig åtgärd i klimatarbetet, skriver Lorenzo Menichetti från SLU och Jens Leifeld från Agriscope i Schweiz i en artikel i Nature Communications. De har utvärderat vad exploateringen av torvmarker i världen kostar – räknat som utsläpp av växthusgaser. Forskarna är förvånade över att torvmossarna internationellt sett får relativt lite uppmärksamhet inom forskning och klimatpolitik.

Energimyndighetens sammanställning av biobränslen och torv

2018-04-24

Energimarknadsrapporten för biodrivmedel och fasta biobränslen täcker in både biodrivmedel för transporter och biobränslen för el- och värmeproduktion.

Killebergs Torvindustri - Efter 56 år trivs Claes lika bra på mossen

2018-04-17

Branden i torvfabriken 1997 var en fruktansvärd upplevelse. Då ödelades fabriken som Claes Andreasson och hans far Ivar byggt upp. Annars är Killebergs Torvindustris historia mest en ljus berättelse om ett småländskt familjeföretag.

Energiproposition med långsiktiga mål

2018-04-13

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya energipolitiska mål för att skapa förutsättningar för en långsiktig energipolitik. Propositionen grundar sig i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och förslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.


   

Kompensationen till markägare bör ses över

2018-04-12

Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det ena handlar om att regeringen bör utreda olika modeller för kompensation till markägare som begränsas i brukandet av sin egen mark. Detta för att begränsa markägarens ekonomiska förluster. Det andra handlar om att arbetet med att förbättra tillståndsprocesserna för miljöpåverkande verksamheter måste fortsätta. Bland annat vill man se konkreta åtgärder för effektivisering och förkortade handläggningstider.

Kortfilmer om torv

2018-04-10

Här är två kortkorta informationsfilmer om torv som berättar om strötorv till djuren och växttorv inom odlingen. Sprid dem gärna!

Årsmöte i Branschföreningen Svensk Torv

2018-04-05

Måndagen den 23 och tisdagen den 24 april inbjuds alla medlemmar till årsmöte på hotell Terraza i Ljungby.

För mer information logga in på medlemssidorna. Om du har glömt lösenordet, maila till info@svensktorv.se.

Torvens samförbränningsegenskaper

2018-04-04

TorvForsk har beslutat att finansiera en forskningsrapport om torv och sameldning. Titeln på projektet är ”Rapportering av kunskapsläget och forskningserfarenheter av att använda torv som sameldningsbränsle/bräns-leadditiv till biobränslen i förbränningsanläggningar för värme- och elproduktion”.

Inbjudan till IPS jubileum i Rotterdam

2018-04-02

Debattartikel - Skogsbruk är bra

2018-03-28

Robert Wedmo, Mark- och Miljörådgivning, och Rickard Axdorff, Naturbrukarna, framhåller skogsbrukets positiva potential i en debattartikel i NW.

Energimyndighetens sammanfattar energiläget

2018-03-27

Nu finns Energiläget i siffror 2018 att ladda ner från Energimyndighetens webbplats. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Här finns bland annat uppgifter om bioenergin där torv ingår. Även internationell statistik redovisas.

Ny ekoförordning – med övergångsregler

2018-03-24

EU-kommissionen, EU-parlamentet och ordförandeskapet har kommit överens om en ny förordning om ekologisk produktion efter över tre års långa förhandlingar.

Ny utredning - Effektivare miljöprövning

2018-03-12

Regeringskansliet har tillsatt en utredning som ska se över miljöprövningen som berör till exempel torvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.

Klimatbokslut för torv som bränsle

2018-03-11

Torvens framtid som bränsle är osäker. Därför har ett forskningsprojekt om klimatbokslut för torv inletts.

Synpunkter på Sveriges Energi- och klimatplan

2018-03-07

Svensk Torv har skrivit ett yttrande med synpunkter på utkast till svensk NCEP, National Climate and Energy Plan, som EU ska utforma. I yttrande betonar branschföreningen att torvens betydelse ur bland annat ett säkerhetsperspektiv, security of supply, måste beaktas i svensk NCEP.

Naturvårdsverket inbjuder till webbinarium om biologisk mångfald

2018-03-05

Naturvårdsverket anordnar ett webbinarium om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljöbedömningar. Seminariet äger rum den 26 mars klockan 14.00–15.00. Naturvårdsverket tar emot frågor om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i miljöbedömningar i förväg, senast den 20 mars till asa.wisen@naturvardsverket.se. Skicka gärna in frågor i förväg så att torvens situation blir belyst på detta seminarium.

Ladda ner inbjudan som pdf >>

Aktuella priser på torv

2018-03-05

Energimyndigheten har sammanställt trädbränsle- och torvpriser för fjärde kvartalet 2017.

Ladda ner prisstatistiken som pdf>>

Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet

2018-03-01

Ett stort arkiv med material från det statliga bolaget Svensk Torvförädling håller just nu på att flyttas till Landsarkivet i Lund, som är en regional enhet inom Riksarkivet. Där ska det sedan bevaras och bli tillgängligt för användning och forskning.

- Det är mycket intressant att arbeta med denna för många idag okända del av Sveriges industrihistoria, säger Maria Wallin, arkivarie.

Ökad efterfrågan på energitorv

2018-02-27

Årets vinterväder har inneburit en brist på biobränsle och att efterfrågan på energitorv ökat markant.

SLU ska utreda skogens kolsänka på torvmark och mineraljord

2018-02-23

Regeringen har gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i uppdrag att ta fram prognoser och scenarier inklusive underlag till svensk referensnivå för att kunna bokföra den svenska skogens och skogsmarkens kolsänka.

Resultaten ska vara uppdelade på skyddad respektive oskyddad skog, fördelad på olika trädslag, samt uppdelat på torvmark respektive mineraljord. 

   - Det är viktigt att ha en väl underbyggd nationell referensnivå som även EU kan luta sig mot i det fortsatta klimatarbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Referensnivån ska användas för att redovisa förändrade nettoupptag av växthusgaser i svensk skog och skogsmark till EU och ska redovisas senast den 30 september 2018.

Svensk Torv i tidningen Viola

2018-02-23

I senaste numret av tidningen Viola har Branscföreningen Svensk Torv med två texter.

En om hur handelsträdgårdar utvecklat sina egna recept på torvbaserad jord tillsammans med företagen som skördar och levererar torv. En text om den nya EU-förordningen som införs den 1 juli 2020 om ekologisk produktion.

IPS Nyhetsbrev

2018-01-22

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.

IPS 50-årsjubileum

ips50.jpg2018-02-21

Den 11 till 14 september arrangeras IPS, International Peatlands Society, ett möte i Rotterdam med anledning av att organisationen fyller 50 år. Medlemmar, forskare och torvintresserade hälsas välkomna.

Infoblad-Kramfors.jpgEnklare miljöprövning

– vågar vi hoppas på nya utredningen

2018-02-16

Regeringen har genom miljöminister Karolina Skog tillsatt en ny utredning. Syftet är att utreda hur en effektivare miljöprövning kan främja grön omställning.

Torv på Framtidens fjärrvärme

2018-02-13

Konferensen Framtidens Fjärrvärme arrangeras den 21- 22 februari i Stockholm. Andra dagen är torv i fokus. Då ska "Klimatpåverkan från dränerad torv – ny kvantitativ systemstudie av dränerad torv som bränsle” presenteras av Fredrik Borg Dunge, marknadschef, Neova, som också är moderator på hela konferensen.

Infoblad-Kramfors.jpgNy folder om fjärrvärmeverket i Kramfors

2018-02-12

Fjärrvärmeverket levererar värme med en effekt på ca. 40 Mw. Främst levereras värme till flerbostadshus, skolor, villor och kommersiella lokaler. För värmeproduktionen står fyra hetvattenpannor som eldas med biobränslen. Torv från tidigare dikade marker och trä prioriteras alltid.

Energi en av sektorerna som valts ut bland de energi- och klimatpolitiska målen

2018-01-31

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget ”Sektorsstrategier för energieffektivisering”. Svensk Torv har medverkat i inledningsfasen med att delta i förmötet och skriftliga synpunkter.

Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för arbetet. Flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter är de två sektorer som berör torvbranschen.

– Målet med sektorsstrategierna är att de ska bidra till att uppfylla de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på energieffektivisering, säger Anette Persson som är enhetschef på Energimyndigheten.

Det finns möjlighet att påverka arbetet inom sektorerna genom att anmäla intresse till Energimyndigheten.

IPS Nyhetsbrev

2018-01-29

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.

Rölunda gård söker täktsansvarig

2018-01-22

roelunda_banner-klar.jpg

Tallolja ger många nya jobb i glesbygden

2018-01-20

Beslut av betydelse för torvbranschen och biobränslen. Tallolja ger många

nya jobb i glesbygden - läs mer och hör nyhete från den 19 januari på Sveriges radions hemsida (Ekot).

Stamved och stubbar i EU:s Förnybartdirektiv

2018-01-18

- Vi kan fortfarande påverka för att utnyttja bioenergins potential optimalt i Europa. Det säger

Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen om ett

nytt Förnybartdirektiv.

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som

stamved och stubbar. Majoriteten ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det

gäller hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. När det gäller biodrivmedel från

åkermark intar EU-parlamentet en mer negativ hållning, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Konferens om klimatvänligt jordbruk på organogena jordar

2018-01-11

Det finns ett stort intresse bland världens forskare att diskutera hur torvjordar kan odlas samtidigt som växthusgasutsläppen minskas.

Strötorv ger djuren bättre miljö

2018-01-08

Torv till djuren innebär många fördelar, allt från renare luft och djur till enklare hantering. Ytterligare en fördel är att torven kan återanvändas som gödsel till gårdens åkrar vilket förbättrat skördarna. Det berättar bröderna Magnus och Per Johansson som har mjölk- och köttgården Skrämsta.

 

Branschföreningen Svensk Torv

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation