Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

Branschföreningen Svensk Torv

Branschföreningen Svensk Torv har funnits sedan 1999 och är en samarbetsorganisation för torvproducenter och användare av torv för energiändamål samt i trädgård som jordförbättrare och som strö inom djurhållning. Syftet är bland annat att informera om torv och verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

 

FB-f-Logo__blue_50.png

Vi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpg

Ladda ner en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska av klimatrapporten.

 

folder-A5_170627_klar-1.jpg

Ladda ner vår lilla informationsfolder om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt efterbehandlade torvtäkter.

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

 

Logo-WBA.jpg

Svensk Torv är medlem i WBA som är en global organisation med syfte att främja ökad användning av bioenergi

 

Infoblad-Kramfors.jpgEnklare miljöprövning

– vågar vi hoppas på nya utredningen

2018-02-16

Regeringen har genom miljöminister Karolina Skog tillsatt en ny utredning. Syftet är att utreda hur en effektivare miljöprövning kan främja grön omställning.

Torv på Framtidens fjärrvärme

2018-02-13

Konferensen Framtidens Fjärrvärme arrangeras den 21- 22 februari i Stockholm. Andra dagen är torv i fokus. Då ska "Klimatpåverkan från dränerad torv – ny kvantitativ systemstudie av dränerad torv som bränsle” presenteras av Fredrik Borg Dunge, marknadschef, Neova, som också är moderator på hela konferensen.

Infoblad-Kramfors.jpgNy folder om fjärrvärmeverket i Kramfors

2018-02-12

Fjärrvärmeverket levererar värme med en effekt på ca. 40 Mw. Främst levereras värme till flerbostadshus, skolor, villor och kommersiella lokaler. För värmeproduktionen står fyra hetvattenpannor som eldas med biobränslen. Torv från tidigare dikade marker och trä prioriteras alltid.

Energi en av sektorerna som valts ut bland de energi- och klimatpolitiska målen

2018-01-31

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med den första fasen i uppdraget ”Sektorsstrategier för energieffektivisering”. Svensk Torv har medverkat i inledningsfasen med att delta i förmötet och skriftliga synpunkter.

Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för arbetet. Flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter är de två sektorer som berör torvbranschen.

– Målet med sektorsstrategierna är att de ska bidra till att uppfylla de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på energieffektivisering, säger Anette Persson som är enhetschef på Energimyndigheten.

Det finns möjlighet att påverka arbetet inom sektorerna genom att anmäla intresse till Energimyndigheten.

IPS Nyhetsbrev

2018-01-29

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.

Rölunda gård söker täktsansvarig

2018-01-22

roelunda_banner-klar.jpg

Tallolja ger många nya jobb i glesbygden

2018-01-20

Beslut av betydelse för torvbranschen och biobränslen. Tallolja ger många

nya jobb i glesbygden - läs mer och hör nyhete från den 19 januari på Sveriges radions hemsida (Ekot).

Stamved och stubbar i EU:s Förnybartdirektiv

2018-01-18

- Vi kan fortfarande påverka för att utnyttja bioenergins potential optimalt i Europa. Det säger

Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till omröstningen i EU-parlamentet på tisdagen om ett

nytt Förnybartdirektiv.

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som

stamved och stubbar. Majoriteten ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det

gäller hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. När det gäller biodrivmedel från

åkermark intar EU-parlamentet en mer negativ hållning, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Konferens om klimatvänligt jordbruk på organogena jordar

2018-01-11

Det finns ett stort intresse bland världens forskare att diskutera hur torvjordar kan odlas samtidigt som växthusgasutsläppen minskas.

Strötorv ger djuren bättre miljö

2018-01-08

Torv till djuren innebär många fördelar, allt från renare luft och djur till enklare hantering. Ytterligare en fördel är att torven kan återanvändas som gödsel till gårdens åkrar vilket förbättrat skördarna. Det berättar bröderna Magnus och Per Johansson som har mjölk- och köttgården Skrämsta.

God-Jul2.jpg

Nu tar vi lite julledigt från kontoret och hemsidan. Vi är tillbaka måndag 8 januari, men är nåbara via mail.

Följ oss på Facebook. Vi bevakar omvärlden och rapporterar vad som händer inom torvområdet. >>

FB-f-Logo__blue_50.png

Här byggs Sveriges största torvfabrik

2017-12-20

Entreprenör, innovatör, visionär. Det finns många titlar som passar in på Rainer Ström, vd och grundare av RS Mustang som just nu bygger Sveriges största fabrik för torvströprodukter inom växt- och djurnäringen i Bredaryd, två mil från Värnamo. I sommar ska fabriken på 25 000 kvm vara klar och ge minst tio personer arbete.

Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 21–22 februari 2018

2017-12-20

Framtidens värme heter en två dagars konferens där aktuella politiska omvärldsförändringar som påverkar fjärrvärmen och framtidens värmelösningar kommer att tas upp. Moderator är Fredrik Borg Dunge, marknadschef på Neova.

Ladda ner programmet här >> 

Nytt projekt om torvproduktion och markanvändning

2017-12-18

SLU inbjuder torvproducenter att delta i en ny forskningsstudie om torvproduktion och markanvändning.

 

Skogen – tema på Höstmötet i Örnsköldsvik

2017-12-17

Höstmötet i Örnsköldsvik hade skogen som tema. Deltagarna fick se exempel på vad som kan utvecklas av skogen såsom fiskmat och kläder och veta mer om klimatbokslut för energitorv. De 30 deltagarna fick också träffas och prata om torv - ett outsinligt ämne.

 

 

Artskyddsförordningen är orimlig

2017-12-15

Dränerade torvmarker läcker stora mängder koldioxid och torven är under oxidation. Att ta bort torven och ersätta fossila bränslen är en klimatnyttig åtgärd. Men för att för att få ett tillstånd till utvinning av till exempel torv krävs en miljörättslig prövning enligt miljöbalken.

Neovas nya fjärrvärmenät – vad ska det heta?

2017-12-13

På skyltsöndagen i Smålandsstenar presenterade Neova sitt nya fjärrvärmenät för ortens invånare. tillsammans med ortens lokala knallar och föreningar och spred julstämning.

Torvpriser från SCB

2017-12-12

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det tredje kvartalet 2017. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

På Energimyndigheten kan du ladda ner priserna för 2014 till 2016 samt statistiken över torvpriserna.

Regeringen genomför sista delen av det klimatpolitiska ramverket
– inrättar Klimatpolitiska rådet

2017-12-11

Regeringen inrättar den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som startar den 1 januari 2018. Rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap.

IPCC ska inte tycka

2017-12-07

Varje år ökar försäljningen av odlingstorv från Sverige. Idag säljer svenska torvproducenter mer odlingstorv än energitorv. Marknaden för strötorv är stabil. Energitorven som minskat i flera år verkar ha bottnat och vi kan nu se en viss ökning visar statistik från SCB. Kanske är det ett trendbrott.

Här finns allt du behöver veta om de internationella klimatförhandlingarna

2017-12-07

Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på www.klimatforhandling.se

Här finns uppdaterad information och nyheter om allt som har med klimatet att göra. På hemsidan publiceras både senaste nytt från de aktuella förhandlingarna, förklaringar till begrepp, historik och information om vem-är-vem. Vet du exempelvis till Patricia Espinosa från Mexiko? Hon är sedan 2016 chef för UNFCCC. Hon är den FN-tjänsteman som har i uppgift att hålla samman de internationella klimatförhandlingarna.

Klicka på länkarna för att komma direkt till:

Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>

Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>

Vem är vem i klimatförhandlingarna >>

Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Framtidens klimat finns i Norrköping

2017-12-06

I Norrköping finns Sveriges största samlade grupp för klimatmodellering och forskning om framtida klimat. SMHIs Rossby Centre fyller i år 20 år. Just nu förbereds de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FNs klimatpanel IPCC, som har betydelse för klassificeringen av torv.

Energimyndighetens satsar på biokraft

2017-12-05

Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, ”Biokraft – termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme”. Den första utlysningen öppnar inom kort och omfattar forskning och innovation för exempelvis ökad bränsleflexibilitet, driftflexibilitet och minimal miljöpåverkan, men även studier om hur kraftvärmen kan bidra till ett helt förnybart elsystem.

Inom programmet som pågår till 2021 ingår även koncept för kombinerade processer, där el- och värme produceras tillsammans med biodrivmedel eller andra biobaserade produkter.

   – Genom att studera biokraftens roll i energisystemet, samverkan mellan komponenter i en anläggning samt samspelet mellan en anläggning och dess omgivning hoppas vi kunna öka förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart energisystem, säger Åsa Forsum, tf. enhetschef vid Energimyndigheten till webbportalen www.recyclingnet.se.

Läs mer om  satsningen på Energimyndighetens hemsida >>

envarmarevaerld.jpgNy bok om klimatets förändringar

2017-12-05

”En varmare värld” är titeln på en uppdaterad och utökad version av boken som nyligen givits ut av Naturvårdsverket. Författaren Claes Bernes sammanfattar här dagens kunskap om växthuseffekten och klimatförändringarna, dess orsaker och följder för samhälle och miljö. Vad händer med klimatet i Sverige och världen de kommande 100 åren, och bortom det? Vilka möjligheter har vi att hejda skadeverkningarna? ”En varmare värld” finns att ladda ned eller köpa via Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets nya rapport visar klimatstatistik för Sverige

2017-12-04

Naturvårdsverkets rapport Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017 redovisar utvecklingen av klimatpåverkande utsläpp från 1990 till 2016. Det är en omfattande analys av de faktorer som förklarar utvecklingen och referensscenarier för utvecklingen fram till 2035.

Torvmossen trumfar klimatet

2017-12-01

Det är rubriken på en nyhet från tidningen Forskning & Framsteg. Torvmossar är oväntat bra på att möta klimatförändringar, enligt en ny studie med svenska deltagare, skriver tidningen i en artikel. En glädjande nyhet nyhet som stärker Svensk Torvs klimatarbete och den forskning som sker vid TorvForsk som resulterat i en forskningsrapport.

Artikeln i Forskning & Framsteg >> 

Artikeln om rapporten i Nature communication >> 

Rapporten i sin helhet >>  

TorvForsks klimatrapport >> 

Populärvetenskaplig sammanfattning av TorvForsks rapport >>

Snabb pyrolys av torv

2017-11-30

TorvForsk har gett ut en ny rapport som undersöker torvens pyrolysegenskaper. Torv från Saltmyran i Arvidsjaur har utvärderats både experimentellt och teoretiskt.

Nyhetsbrev från International Peatland Society (IPS)

2017-11-29

​Peatland Snippets är ett nyhetsbrev från International Peatland Society (IPS), en internationell organisation som arbetar för att främja en ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Återinförd och höjd koldioxidskatt för kraftvärme och värmeproduktion i EU ETS

2017-11-23

Riksdagen beslutade den 22 november att godkänna skatteförslagen i budgetpropositionen för 2018.

Koldioxidskatten återinförs för kraftvärme-och fjärrvärmeproduktionsanläggningar som drivs med fossila bränslen. Anläggningar som eldar biobränsle och torv berörs inte eftersom torv, liksom alla förnybara bränslen, har elcertifikat.

Läkande torvbruk vid Porla mosse

2017-11-22

I mitten av september visade Hasselfors Garden och Neova gemensamt upp Porla mosse för inbjudna besökare. ”Porlan”, som ligger i närheten av Laxå, är ett utmärkt exempel på läkande torvbruk med en aktivt återskapad natur efter avslutad torvutvinning. 

Inga hållbarhetskrav på bensin/diesel bara på biodrivmedel/torv

2017-11-20

Om man vill sälja ett biodrivmedel i Sverige måste man visa i detalj varifrån råvaran kommit och en

livscykelanalys som bevisar bränslets klimatnytta. Om man säljer bensin eller diesel behöver man inte

redovisa någonting alls, inte ens varifrån råoljan kommer, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef,

Svebio.

"Ett företag som tillhandahåller biodrivmedel måste däremot uppfylla en lång rad villkor som finns

preciserade i EU:s Förnybartdirektiv och i den svenska Hållbarhetslagen. Man måste visa spårbarhet för

sina råvaror och klarlägga den samlade klimatnyttan, alltifrån odling. I praktiken en total livscykelanalys.

Man måste också visa att råvaran inte odlats på mark som avskogats efter ett visst datum, att man inte

inkräktat på naturskyddsområden, och mycket mer. ”, skriver han i sitt blogginlägg och fortsätter:

”Miljörörelsen och många politiker kräver dessutom att man ska belasta biodrivmedlen för så kallade

indirekta effekter (ILUC), alltså effekter som producenterna inte själva kan råda över men som kan

inträffa genom förändringar på råvarumarknaden. Oljebolagen har alltid slagit ifrån sig och sagt att det är

omöjligt att exakt redovisa varifrån råoljan kommer. Den handlas ju fritt på världsmarknaden."

Ecocom - Koll på naturvärden ger effektiva ansökningar

2017-11-14

Naturspecialisten Ecocom hjälper torvföretag genom tillståndsansökan, till beslut och så småningom en lyckad efterbehandling.

- Det finns förbättringsarbeten att göra när det kommer till hur naturvärden bedöms, och hur konsekvensen beskrivs och hanteras – som kan spara både tid och pengar, säger Petter Hedberg, projektledare på Ecocom.

Digital utbildning gör arbetet säkrare

2017-11-06

Bränder och arbetsplatsolyckor kostar både lidande och pengar. För att se till att samtliga medarbetare genomgått en säkerhetsutbildning innan de börjar arbeta på torvtäkten har Neova tagit fram en ny digital utbildning ”Säker täkt”.

IPS - International Peatlands Society

2017-11-02

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv.

Dråpslag för svenska biobränslen

2017-11-01

Under måndagskvällen röstade EUs miljöutskott, ENVI, om villkoren för biobränslen under perioden 2021-2030. Omröstningen blev ett dråpslag för svenska biobränslen, konstaterar 2030 Sekretariatet.

EUs miljöutskott kom med ett förödande slag mot biobränsleutvecklingen, kommenterar Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet. Nu krävs att EU-parlamentet och ministerrådet tar klimatfrågan på allvar, lyfter biobränslena och prioriterar en utfasning av de fossila bränslena.

   EUs beslut är en inriktning, en lägsta nivå. Sverige kan gå längre, men eftersom EU lagstiftar om vad som får tillgodoräknas i EUs utsläppsmål styr EUs beslut marknaden. Medan Sveriges mål för transportsektorn är 70 procent CO2 reduktion till 2030, ligger EUs på endast dryga 10 procent.

Nyhetsbrev från WBA - World Bioenergy Association

2017-10-26

Svensk Torv är medlem i WBA som är en global organisation med syfte att främja ökad användning av bioenergi.

Torvbruk är god miljövård

2017-10-30

- Vi anser att torv är ett långsamt förnybart biobränsle. Att helt ta bort torven ur energimixen kan knappast motiveras med god miljövård och det har marginell inverkan på klimatet, säger Gustav Melin, VD för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Hur kunde det bli så här?

2017-10-24

I Sverige tillväxer torven, volymsmässigt sett, på orörda torvmarker med ca 20 procent av vad alla skogar i Sverige producerar per år. På dränerade torvmarker i Sverige oxiderar samtidigt volymsmässigt ungefär lika mycket torv bort som Sveriges alla skogar tillväxer med per år.

En samlad bild över energiläget i Sverige

2017-10-18

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Ladda ner Energiläget 2017 här >>

Höstnumret av KSLA Nytt & Noterat

2017-10-17

KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, har kommit ut med ett nytt nummer. En av artiklarna handlar

om att lösa klimatproblem på ett hållbart sätt. ”Mer av allt i skogen – är det möjligt? ” är rubriken på en

annan artikel som beskriver ekosystemtjänster som konkurrerar.

Trädgårdskonferens i Linköping den 24 oktober 2017

2017-10-02

På konferensen, som öppnas av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, kommer forskare från SLU presenterar  spännande resultat från bland annat forskning om framtidens grönsaksdisk och om hur man gynnar nyttoinsekterna i frukt- och grönsaksodlingen.

 

Branschföreningen Svensk Torv

c/o Neova, Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov | info@svensktorv.se

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation