Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Artiklar Tidningen Svensk Torv Tidningen Viola I media
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Artiklar 2017 (juli-september)

  

Svensk Torvs skrivelse till Energimyndigheten om energieffektivisering

2017-09-30

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med branschföreningar ta fram sektorsstrategier för att nå målet 50 procentig energieffektivisering. Skriftliga synpunkter ska lämnas in senast 1 oktober. Svensk Torv är aktiv i arbetet och har formulerat en skrivelse om att en sektor borde vara energi och att torv bör ingå i denna sektor.

Läs mer om regeringsuppdraget till Energimyndigheten här >>

Torstamåla torvmuseum - Här skördas torv som förr i värld

2017-09-29

Torstamåla torvmuseum anordnar två besöksdagar varje sommar. Då kan allmänheten se hur det gick till när allt arbete på torvmossen gjordes för hand och torvströfabriken var igång.

   - Vi är de enda i Sverige som fortfarande tillverkar träramar för torv i stället för plastsäckar, säger Örjan Hjort-Ragnarsson, ordförande i föreningen som räddade detta industriminne i Småland, och ser till att det lever vidare.

LULUCF - engagerar North Sweden i EU

2017-09-24

Svensk Torv är engagerad i LULUCF. Men det finns flera aktörer, en av dem är North Sweden, som är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU.

Bärodling med torv – en framtidsbransch

2017-09-23

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen så att den blivit mer ekonomiskt intressant.

   - Men tunnelodling kräver en mer övervakande skötsel. Det finns inte utrymme för större misstag. Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar nu i september med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet

Ljuset i tunneln för bärodlingen

2017-09-22

Att odla jordgubbar i torvjord och tunnlar har revolutionerat bärodlingen på Eriksgården i Sjöbo. Jordgubbssäsongen har blivit längre och bärkvaliteten bättre.

Stor skillnad på torvjordars utsläpp

2017-09-18

Lisbet Norberg hade bara arbetat med ler- och sandjordar när hon började sitt forskningsprojekt vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. En fråga som avhandlingen skulle ge svar på var hur olika grödor som odlas på dränerad torvmark påverkar växthusgasemissionerna och om nå¬gon gröda hade lägre utsläpp än någon annan.

Rätt att torv har elcertifikat

2017-09-16

Det finns fler aspekter på torv än klimatet som måste belysas, exempelvis dess betydelse för glesbygden och landets energisäkerhet. Det var något som framkom på seminariet som Svensk Torv anordnade i Almedalen med experter, riksdagsledamöter och Fores.

Anmäl dig till Energimyndighetens seminarium

2017-09-11

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med branschföreningar ta fram

sektorsstrategier för att nå målet 50 procentig energieffektivisering. Den 25 september arrangeras ett

seminarium. Anmäl gärna representanter till mötet. Det är en viktig plattform att diskutera torv och

torvanvändning som ger just en effekthöjning vid sameldning med trädbränsle. Det finns också en

möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till Energimyndigheten (se information längst ner på sidan via länken nedan).

Se till helheten

2017-09-04

Under Almedalsveckan arrangerade Svensk Torv ett eget seminarium lett av Mattias Goldmann, vd vid den gröna liberala tankesmedjan Fores och en inflytelserik klimatdebattör. Han ställde frågan om det är ansvarsfullt att torv diskuteras så lite politiskt när det gäller så stora växtgasutsläpp.

Ny SCB-rapport om trädbränsle- och torvpriser

2017-09-04

Priset på frästorv har under det tredje kvartalet gått ned jämfört med januari 2016, medan priset på

stycketorv ligger på ungefär samma nivå. Det visar den senaste statistiken från SCB över trädbränsle- och

torvpriser.

Höstmöte med årsmöte i Örnsköldsvik 8–9 november

2017-09-02

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Örnsköldsvik från onsdag 8 november till torsdag 9 november 2017. Läs mer på inloggningssidan för medlemmar.

Missa inte vårt medlemsinfo

2017-09-01

Vårt senaste nyhetsbrev för medlemmar med information och inbjudan till höstmötet finns på inloggningssidan för medlemmar.

Liten folder om Branschföreningen Svensk Torv

2017-08-29

Till Almedalsveckan tog vi fram en liten folder om Branschföreningen Svensk Torv. Den informerar om torvens olika användningsområden samt visar efterbehandlade torvtäkter.   Ladda ner den som pdf här>>

Det går också bra att beställa tryckta exemplar genom att mejla till info@svensktorv.se

Snabba nyheter finns på Svensk Torvs Facebooksida

2017-08-26

Missa inte våra nyheter som vi publicerar på vår andra informationskanal, Facebook. I flödet publicerar vi massor av nyheter som har med torv att göra.

Bärodling med torv – en framtidsbransch

2017-08-25

I senaste numret av Viola finns en artikel om att torvbaserad jord och odling i tunnlar har revolutionerat bärodlingen. På Eriksgården i Skåne har jordgubbssäsongen förlängts från en till fem månader samtidigt som kvaliteten förbättrats och arbetet med odlingen förenklats. Dessutom gör torven att det går åt mycket mindre vatten.

Öppen torvtäkt med Neova och Södra

2017-08-08

Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag Södra och Neova och arrangerade ett gemensamt öppet hus på torvtäkt. För första gången var det en efterbehandlad torvtäkt som visades.

Svensk Torv i Almedalen

2017-07-10

Det finns fler aspekter på torv än klimatet som måste belysas, exempelvis dess betydelse för glesbygden och landets energisäkerhet. Det var något som framkom på seminariet som Svensk Torv anordnade i Almedalen med experter, riksdagsledamöter och Fores.

1350737_36874053.jpgGlad sommar!

Kansliet har semester från 10 juli till 7 augusti.

Vill du kontakta oss under denna tid går det bra att mejla till info@svensktorv.se vi bevakar denna mejl även under semestern.

Vi önskar  alla en fin sommar!

    

Lyckat seminarium om torvbruk i Almedalen

2017-07-04

Se seminariet om torvbruk som Svensk Torv anordnade i Almedalen på vår facebooksida.

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation