Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Artiklar Tidningen Svensk Torv Tidningen Viola I media
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Artiklar 2017 (januari - Juni)

  

Rakt på sak om torv med riksdagsledamöter

2017-06-28

Inför vårt seminarium i Almedalen har vi ställt samma frågor till de två medverkande riksdagsledamöterna Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna, och Rickard Nordin, Centerpartiet. Båda anser att torv ska finnas i elcertifikatssystemet.

Stor ökning av odlingstorv

2017-06-21

Torvskörden ökade under 2016. Det var främst odlingstorv som gick upp med 32 procent, men även

energitorven ökade från låga nivåer. Orsaken till denna uppgång är främst vädret sommaren 2016, som var mer gynnsamt för torven, jämfört med sommaren före. Torvanvändningen i energisektorn ökade för första gången sedan 2008. Det visar statistik från SCB.

Torv som pyrolysolja – ny rapport

2017-06-20

TorvForsk har gett ut en ny rapport som för första gången testat torvens egenskaper som biodrivmedel genom pyrolys. Testet visar att det går att utvinna pyrolysolja ur torv med denna metod.

Svensk Torv i Almedalen

2017-06-19

Tisdag 4 juli anordnar Svensk Torv seminariet; Torvbruk – hot eller möjlighet för klimatet?. Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores är moderator för seminariet med forskare, riksdagspolitiker och klimatdebattörer. Välkommen!

Markvetenskap på SLU bland de tio bästa i världen

2017-06-12

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är bland tio i topp av drygt 26.000 lärosäten över hela världen i fyra ämnen, bland dem markvetenskap. Mats Olsson, professor emeritus vid just denna institution, har för forskningsstiftelsen TorvForsk gjort en banbrytande rapport som visar att det bästa ur klimatsynpunkt är att skörda torven från dikade mossmarker och sedan återplantera med skog.

Med denna lösning används torven på ett vettigt sätt i stället för att försvinna av sig själv i form av växthusgas samtidigt som skogens potential att binda koldioxid kan utnyttjas, konstaterar Mats Olsson i TorvForsks rapport.

Rankningen är gjord av Center for World University Rankings (CWUR), en av de största akademiska

rankarna av universitet i världen.

Neova och Södra arrangerar Öppen torvtäkt i Växjö

2017-06-07

Den 12 juni kommer centrala Växjö att få besök av medarbetare från Neova och Södra som ska informera om klimatsmart torv.

  

EU ETS motverkar klimatarbetet med torv

2017-05-30

"Efterfrågan på torv för energiändamål minskar nu i Sverige beroende på att användning av torv kräver utsläppsrätter i EU ETS. Detta motverkar vårt effektivaste sätt att åtgärda dränerade torvmarker. Vad som behövs för klimatarbetet på dränerade torvmarker är att EU ETS snarast inser att användning av torv från dränerade torvmarker för energiändamål inte ska kräva utsläppsrätter.”, skriver Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv, i en krönika i Bioenergitidningen.

Skörda och planera skog – bäst för klimatet

2017-05-23

I en artikel i Jönköpings Posten beskrivs hur markägare ska göra för att bida in utsläppen från dränerade torvmarker. Det bästa ur klimatsynpunkt är att skörda torven från dikade mossmarker och sedan återplantera med skog framhåller Mats Olsson professor emeritus i markvetenskap på SLU.

   – Då använder man torven på ett vettigt sätt och utnyttjar skogens potential att binda koldioxid.

Rita Larsson, ansvarig för tillstånd på Neova AB frågar sig om Johan Rova från Länsstyrelsen, som föreslagit återvätning av all dränerad torvmark i en tidigare artikel, är medveten om hur naturmiljön i Jönköpings län skulle se ut om all dränerad mossmark, 46 000 hektar, skulle läggas igen och täckas med vatten. Hon menar att det är en bra metod att elda med torv på landets värmeverk.

   – Men torv kräver utsläppsrätter, vilket har gjort det mycket svårt att använda. I dag använder man svavelgranulat på värmeverken istället, som till största delen görs av oljebaserade produkter, och frågan är hur miljövänligt det är istället för lokalproducerad torv?, säger Rita Larsson.

Rwanda blir fossilfritt med hjälp av torv

2017-05-21

Torv spelar en avgörande roll för att Rwanda ska satsa på förnybar inhemsk energi som torv. Sweco har anlitats som rådgivare för att kraftigt utöka Rwandas energiproduktion med en ny torveldad kraftanläggning. Torven kommer från en närbelägen torvmosse och därmed kommer importen av fossil olja att minska. "Den nya torveldade kraftanläggningen är belägen nära Akanyarufloden i Rwandas sydöstra del och kommer att utöka landets energiproduktion med 80 MW. Samtidigt reduceras produktionskostnaderna och mängden skadliga emissioner.”, skriver nyhetsbrevet Teknikdygnet som är en företagsoberoende sajt som rapporterar om de senaste nyheterna från teknikkonsultbranschen.

De europeiska akademiernas inställning är förödande för Sverige

2017-05-17

EASAC, som är ett samarbetsorgan för 29 europeiska vetenskapsakademier, har gett ut en rapport där de påstår att biobränslen inte självklart är förnybara, skriver Kjell Andersson i Svebios blogg och frågar vad den svenska medlemmen i EASAC, Kungl. Vetenskapsakademien, säger om detta. Det vill Svensk Torv också gärna veta. ”Ur klimatsynpunkt är den linje som EASAC förespråkar förödande. Den leder till fortsatt stor användning av fossila bränslen och fortsatt höga utsläpp av fossilt kol. Den orörda skogen kommer dessutom att åldras och ta upp allt mindre kol”, konstaterar Kjell Andersson.

   - Vi kan bara hålla med och tillägga att skogens roll som kolsänka på dränerad torvmark är extremt betydelsefull för klimatet, liksom torv och andra biobränslen som självklart ska betraktas som förnybara, säger Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv.

Torrlagd mosse – både brandbomb och koldioxidkälla

2017-05-15

Ska torven tas upp ur marken och brännas eller ligga kvar – vilket är bäst för klimatet?  I ett avsnitt från Vetandets värld i P1 sänt den 15/5 2017 möter vi forskare med olika syn på frågan.

Ny doktorsavhandling

Stor variation av utsläpp av växthusgaser från dränerade torvmarker

2017-05-02

Lisbet Norberg har i en ny doktorsavhandling från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, mätt

växthusgasutsläpp från dränerade torvmarker och kolrika jordar. Hon visar i sin forskning att utsläppen av växthusgaser varierar mycket mellan de dränerade torvmarkerna. Redan vid en dräneringsnivå på 50 cm var koldioxidproduktionen maximerad, en fortsatt dränering på 75 till 100 centimeters djup ledde inte till högre koldioxidavgångar.

   - Slutsatserna från avhandlingen är viktiga att ta med i beräkningen när skötselplaner för torvjordar görs framöver. I framtiden behöver vi mer forskning kring de här frågorna för att för att ha en bättre chans att förutspå de dränerade torvmarkernas utsläpp av växthusgaser, säger Lisbet Norberg i ett

pressmeddelande från SLU.

Bedömning av hydrologisk påverkan vid ansökan om torvtäkt

2017-04-28

Syftet med denna vägledning från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning är att belysa ett antal

frågor som berör geologiska förhållanden  och som är av betydelse vid torvtäktverksamhet. Vägledningen utgör en del av SGUs stöd till såväl torvproducenter och handläggare på Länsstyrelser och vid Miljöprövningsdelegationer som konsulter som sammanställer ansökningar om torvtäkt.

Ladda ner vägledningen som pdf här >>

EU och Svenskt klimatarbete för torv - inte särskilt bra!

2017-04-27

Dränerade torvmarker för skogsbruk och jordbruk är en stor källa till växthusgasutsläpp. Det har flera olika studier visat. Forskare har gjort beräkningar som visar att dränerad torvmark troligen är Sveriges största enskilda källa till utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Torv får fortsatta elcertifikat

2017-04-19

Idag överlämnades en proposition som innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om el- certifikat som innebär att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att systemet utökas med 18 terawattimmar till 2030. I förslaget står det: "Några förändringar avseende hanteringen av torv i elcertifikatssystemet föreslås inte.”

- Detta är mycket glädjande och samtidigt helt logiskt, säger Claes Rülcker, VD, Branschföreningen Svensk Torv

Ladda ner Regeringens proposition som pdf >>

Vad händer med den nya gödselmedelsförordningen?

2017-04-17

Som vi tidigare berättat är ny lagstiftning på gång på Europanivå för gödselmedelsprodukter. Nytt från denna omarbetning är att det inte berör enbart växtnäring. I begreppet gödselmedel inräknas nu odlingssubstrat för växter, jordförbättringsmedel, kalkningsmedel, tillväxtstimulerande produkter med flera. Alltså av direkt intresse för alla växttorvproducenter.

Fukttåliga torvbriketter - uppfinningen som kom av sig

2017-04-11

Idag utvecklar företag över hela världen fukttåliga biopellets med högt energivärde. Svensk

Torvförädling gjorde det redan 1954 i en unik pilotanläggning.

KSLA Nytt & Noterat - Varför blev det så olika?

2017-04-07

I årets första nummer av KSLA Nytt & Noterat beskrivs i en av artiklarna teknikutvecklingen för jordbruk, skog och trädgård och varför de ser så olika ut. Om de nu gör det, vilket diskuteras i artikeln.

Full fart med strötorv

2017-04-04

Strötorv till djurhållning är Holmebo Torvs storsäljare.

- Vi har minskat blocktorv och skördar mest harvtorv som vi säljer i Sverige och till Danmark. Torven används till strö för hästar, kor och kycklingar, berättar han.

Inbjudan och program till IPS årsmöte

2017-03-22

Nu är programmet för IPS, International Peatlands Society, årsmöte i Aberdeen den 28 till 31 maj klart. Ju tidigare anmälan desto lägre pris. Ett begränsat antal hotellrum är reserverade så ska du åka, anmäl dig snarast.

Skogsägarens mål - ny tidskrift

2017-03-15

En ökad variation i skogen är bra – och vägen dit går via engagerade skogsägare som vet vad de vill. Det är huvudbudskapet i det arbete som KSLA:s skogsskötselkommitté presenterar i skriften "Skogsägarens mål En väg till ökad variation i skogen”. Kommittén har analyserat hur skogsägare sätter mål för sitt skogsbruk utifrån sina egna preferenser och framtidsbedömningar, men med beaktande av legala och biologiska begränsningar samt andra externa påverkansfaktorer. Ladda ner tidskriftensom PDF direkt här >>

Internationellt möte i Lund

2017-03-11

IPS, International Peatland Society, har haft sitt styrelsemöte den 1 till 3 mars i Lund på Scandic Star. Värd för mötet var Claes Rülcker, VD, Svensk Torv, och styrelseledamot i IPS.

Nytt medlemsinfo

2017-03-10

Medlemsinfo för mars har skickats ut till alla medlemmar. Det finns även att läsa på vår inloggningssida för medlemmar. Är ditt företag medlem hos oss och du inte har lösenordet går det bra att mejla till info@svensktorv.se så skickar vi det.

   

Bra för skogsbaserade drivmedel enligt 2030-sekretariatet

2017-03-07

​- Bra för biogas och skogsbaserade biodrivmedel, en öppning för förnybar el men förödande för grödbaserade biodrivmedel och därmed ett hot mot svenska 2030-målet.

Så sammanfattar 2030-sekretariatet EU-kommissionens förslag till revidering av förnybarhetsdirektivet som, om det går igenom, blir svensk lag 2021.

Almdalsseminarium

Torvbruk - hot eller möjlighet för klimatet?

2017-03-05

Svensk Torv anordnar ett seminarium om klimat i Almedalen 2017 med bland andra Mattias Goldman, Vd, Fores och Rickard Nordin, Centerpartiet, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson. Klimatdebattörerna Robert Wedmo, agronom Mark och Miljörådgivning, och Rickard Axdorff, jägmästare, Naturbrukarna.

Bra att klimatet är med i Riksintresseutredningen

2017-03-02

Utredningen har haft i uppdrag att se till att de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och har sänts på remiss. I sitt yttrande konstaterar Svensk Torv att det är positivt att föra in klimatet i Miljöbalkens tredje kapitel. "Det är väl motiverat med hänvisning till den senaste forskningen från TorvForsk som visar att dränerad torvmark läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges transportsektor. Detta är ett problem som kan åtgärdas om torven skördas, används och marken efterbehandlas till kolinbindande skog, våtmark eller fågelsjö”, skriver Svensk Torv.

Statens torvskola lärde ut allt om torvskörd och torvbruk

2017-02-28

Smålänningen uppmärksammar i en artikel filmen ” Ett alldeles vanligt liv”. Den är gjord av Bengt Grewin som berättar om sin mormor Betty Happstadius som blev 104 år gammal och växte upp nära en torvmosse.

Torv bör betraktas som biobränsle i EU:s system för handel med utsläppsrätter

2017-02-27

Svensk Torv har föreslagit att EU möjliggör en inblandning av torv i biobränsle som går ut på att noll i emissionsfaktor ska gälla även för torv när det används som inblandningsbränsle med biobränsle. Torv har en roll att fylla i ett hållbart torvbruk som ett komplement till biobränsle. Energitorv har även stor betydelse för Sverige som en inhemsk naturtillgång vid orostider för att minska beroendet av import av fossil gas och olja. Imorgon blir det klimatmöte i Bryssel.

Årsmöte 2017

2017-02-25

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Arlandastad från onsdag 19 april kl 9.00 till torsdag 20 april kl 14.30. Inbjudan och mer material hittar du som medlem på inloggningssidan.

Naturvårdsverkets rapport hotar odlingstorvens existens

2017-02-18

- Om vi inte kan få tag på torv så får vi lägga ned. Så är det bara. Torv är basen för alla oss som jobbar inom trädgårdsnäringen, säger Bo Axman, Nyckelby Handelsträdgård.

Samma åsikt uttrycks i hans och andra företagares remissvar på Naturvårdsverkets rapport om torvutvinning och torvanvändning.

Samarbete med Viola

2017-02-17

Svensk Torv kommer att finnas med i Viola, trädgårdsnäringens ledande branschtidning.

Välkommen på IPS årsmöte 2017

2017-02-14

IPS årsmöte 2017, inklusive en workshop och seminarium om ”Ansvarsfull hantering av dränerad torvmarker", kommer att hållas i Aberdeen, Skottland, Storbritannien under 28-31 maj. På årsmötet kommer det anordnas vetenskapliga sessioner, en särskild galamiddag och fem spännande utflykter samt bli många tillfällen till informella möten.

Growing Media Europe – ny organisation för substratproducenter

2017-02-13

Den tidigare organisationen EPAGMA (European Peat and Growing Media Association) har ersatts med två nya verksamheter som samordnar europeiska intressen inom torvbranschen.

Trädgårdsboken om jord

2017-02-12

"Trädgårdsboken om jord”, utgiven av Langenskiölds förlag berättar allt om jord. Och i jorden ingår torv. Författare till boken är bland andra bröderna Alf och Magnus Nobel som äger och driver Röunda Produkter, medlem i Svensk Torv.

Ny doktorsavhandling visar att återvätning på avslutad torvtäkt är bra för klimatet

2017-02-08

Det är inte så ofta någon i Sverige disputerar på torv. Men nu har Sabine Jordan gjort det vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Hon har studerat växthusgasutsläppen vid två efterbehandlade torvmarker och visar i sin doktorsavhandling att det är bra att återväta dränerad torvmark ur ett klimatperspektiv.

Ny dom är en framgång för äganderätten och rättssäkerheten

2017-02-05

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i det mål där en skogsägare förhindrats från att avverka sin skog för att myndigheterna hittat svampen bombmurkla på hans mark. Domslutet innebär att förbudet mot att avverka upphävs och att länsstyrelsen istället måste överväga om de vill avsätta området som ett naturreservat och då utgår ersättning till markägaren.

Svensk Torv på Facebook

2017-01-29

Nu finns vi på Facebook med nyheter, bilder och information. Vi hoppas att alla torvintresserade vill gilla sidan och välkomnar tips om hur den kan bli ännu bättre.

Dela och hjälp oss att få många följare. i år är det viktigare än någonsin med tanke på Naturvårdsverkets rapport, Miljömålsberedningens slutrapport och Kontrollstation 2017.

Krönika skriven av Claes Rülcker i Bioenergi  nr 6 2016

Radikala förslag utan konsekvensanalys

2017-01-19

Nu har remisstiden gått ut för Naturvårdsverkets rapport ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat och miljöpåverkan”.  I stället för att ge en allsidig bild har rapporten en genomgående negativ inställning till torvutvinning och användning av torv, vilket gör att hela utredningen blir missvisande och inte kan fungera som underlag för ett politiskt beslut.

Årsmöte 19-20 april i Arlandastad

2017-01-12

Medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och TorvForsk inbjuds till årsmöte i Arlandastad från onsdag 19 april kl 9.00 till torsdag 20 april kl 14.30.

 

Nytt nummer av Petlands International

2017-01-12

IPS globala medlemstidning, Peatlands International nr 3/2016  finns nu att att ladda ner.

Hämta den direkt som PDF här >>

Seminarium för energitorvanvändare

Att undvika utsläpp är lika viktigt som emissionsfaktorn

2017-01-11

Svensk Torv och Neova anordnade i november ett seminarium för energitorvanvändare. Syftet var att informera om att torv är ett bra energialternativ ur klimatsynpunkt och att skapa en större kunskap om energitorv.

Ensidigt negativ rapport hotar hela torvbranschen

2017-01-10

Naturvårdsverkets rapport, som föreslår att både torvutvinning och torvanvändning i Sverige ska läggas ned, har skakat om hela torvbranschen.

- Skulle förslagen i Naturvårdsverkets rapport beslutas kommer branschen inte att överleva, säger Claes Rülcker, vd, Branschföreningen Svensk Torv.

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation