Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Vad är torv Litteratur Länkar Rapporter Dokument Bildgalleri Filmer Remissvar Remisser
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Dokument

folder-A5_170627_klar-1.jpgHär hittar du nedladdningsbara dokument så som remisser, informationsmaterial och statistik.

Lagom till Almedalsveckan 2017 blev en ny folder klar. Den informerar om Branschföreningen Svensk Torv och torvens olika användningsområden samt visar efterbehandlade torvtäkter.

Ladda ner Svensk Torvs informationsfolder >>

Det går också bra att beställa tryckta exemplar genom att mejla till info@svensktorv.se

Neovas broschyr om klimatsmart torv

För att sprida kunskapen om torv från dikad torvmark, och det klimatpositiva i att använda torven från dikad torvmark, har Neova tagit fram broschyren "Klimatsmart torv". Broschyren bygger på de senaste forskningsresultaten som pekar på att torv från dikade torvmarker bör skördas.

Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på svenska>>

Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på engelska >>

​   

En presentation om torv och torvbruk >>

Denna presentationer om torv och torvbruk omfattar många olika bilder som  kan användas i sin helhet eller enskilt på valfritt sätt. Presentationen kan exempelvis kommuniceras vid möten med beslutsfattare, politiker eller besökare för att ge en uppdaterad och initierad bild av torv och torvbruk i Sverige. Den kan även spridas i informationssyfte på annat sätt, och till exempel publiceras på medlemsföretagens egna hemsidor med angivning av avsändaren Branschföreningen Svensk Torv.

Vill du ha presentationen som Powerpoint, hör gärna av dig >>

       

Folder om fjärrvärmeverket i Kramfors >>

Fjärrvärmeverket levererar värme med en effekt på ca. 40 Mw. Främst levereras värme till flerbostadshus, skolor, villor och kommersiella lokaler. För värmeproduktionen står fyra hetvattenpannor som eldas med biobränslen. Torv från tidigare dikade marker och trä prioriteras alltid.

Sveriges naturresurser >>

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har sammanställt en informationsfolder om Sveriges naturresurser där torv ingår.

Årsrapport om energitorv 2012 >>

SGUs (Sveriges Geologiska Undersökning)  rapport om produktionen av energitorv och koncessionsläget 2012. Energitorvproduktionen har minskat med ca 14 procent. En förklaring till nedgången av energitorvproduktionen är att sommaren var mycket mer nederbördsrikt än tidigare år.

Styrelse IPS - Ladda ned lista på IPS styrelsemedlemmar 2012 >>

Miljörapportering - blankett >>

Svenska Torvpdoducentföreningen har tagit fram blanketter för miljörapportering för de företag som är skyldiga att lämna sådan enligt miljöbalken. Detta är blanketten.

Miljörapportering - läsanvisning >>

Svenska Torvpdoducentföreningen har tagit fram blanketter för miljörapportering för de företag som är skyldiga att lämna sådan enligt miljöbalken. Detta är läsanvisningen.

Här hittar du faktaannonser som vi haft med i olika tidningar. Dessa får våra medlesföretag använda fritt, till exempel publiceras på hemsidan eller i andra informationssammanhang.

Info-artikel om klimatprojektet, december 2014 >>

Annons i samband med Torvkongressen >>

Annons "Torv - energibooster i fjärrvärmeverk" >>

Annons "Torv - den glömda energikällan" >>

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation