Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Vad är torv Litteratur Länkar Rapporter Dokument Bildgalleri Filmer Remissvar Remisser
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Fakta och argument om torv

I Sverige är 25% av landytan täckt av torv. Idag skördar vi endast en promille av denna torv.

Biobränsle är den största uppvärmningskällan idag. Sedan 1970-talet har torv varit betydelsefullt i vårt energisystem.

Torv är ett inhemskt ekonomiskt konkurrenskraftigt energislag.

Torv och trädbränsle eldas med fördel tillsammans. Torven motverkar askrelaterade problem i värmepannor.

Om en 70 hektars torvtäkt med 2,5 meters djup skördas under 20 år har den energimängd som utvunnits kunnat värma upp cirka 2 000 normalvillor under samma tid. Om samma område sedan skogplanetars tar det cirka 10 skogsgenerationer eller cirka 1000 års skogsproduktion med utnyttjande av hela trädet för energiändamål för att erhålla samma energimängd som i den nyttiggjorda torven.

Torv skapar viktig sysselsättning, bl a i glesbygdskommuner och utgör viktiga inkomster för jordbrukare och entreprenörer. Cirka 1 200 årsarbeten skapas av torvbruket.

Torven är basen i all förpackad jord. Torven är en huvudingrediens tack vare sina unika egenskaper:

håller optimalt med luft och vatten

är ren och sjukdomsfri

är i stort sett ogräsfri

finns i stor mängd av enhetlig kvalitet

​är lätt och därför transporteffektiv

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation