Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Artiklar Tidningen Svensk Torv Tidningen Viola I media
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Killebergs Torvindustri

Efter 56 år trivs Claes lika bra på mossen

Branden i torvfabriken 1997 var en fruktansvärd upplevelse. Då ödelades fabriken som Claes Andreasson och hans far Ivar byggt upp. Annars är Killebergs Torvindustris historia mest en ljus berättelse om ett småländskt familjeföretag.

- Ja, det blev bra i slutändan trots motgången med branden, vi hade allt försäkrat fast vi fick ändå investera många miljoner i maskiner och en ny byggnad, säger Claes som efter 56 år inte tröttnat på vare sig torv eller jobbet i företaget.

Claes Andreasson är inte nostalgisk utan tycker det mesta fungerar bättre numera. Med ett undantag, torvtäktstillstånden och synen på torv.

nr1-18_2018_sid6-1.jpg

Claes Andreasson har ett imponerande rekord

med sina 57 år i torvbranschen.

- Ja, det blev bra i slutändan trots motgången med branden, vi hade allt försäkrat fast vi fick ändå investera många miljoner i maskiner och en ny byggnad, säger Claes som efter 56 år inte tröttnat på vare sig torv eller jobbet i företaget.

Claes Andreasson är inte nostalgisk utan tycker det mesta fungerar bättre numera. Med ett undantag, torvtäktstill-stånden och synen på torv.

- Förr jobbade vi inte i motvind som nu när man hela tiden måste försvara sig för att många har förutfattade meningar om torv och torvbruk. Då räckte det att fylla i en A4-blankett för att söka ett tillstånd och det var klart på fem minuter. Idag kostar det en miljon kronor och tar minst fem år och man kan ändå få avslag, trots allt jobb, tid och pengar, säger Claes.

Det var hans far som 1953 köpte en 100 hektar stor torvmosse i Killeberg som det bedrivits torvbruk på sedan 1911. Nio år senare, 1962, slutade Claes skolan och började arbeta i företaget tillsammans med sin far och två anställda. 1974 utökades verksamheten med ytterligare en fabrik och ett arrende på 50-60 hektar torv i Älmhult.

   - Men jag har arbetat ensam den mesta av tiden och trivs med det. Som mest hade vi nio anställda och drev två fa¬briker samtidigt. Jag tycker det är roligt att jobba och har aldrig haft fyra veckors semester utan tagit en vecka ledigt i taget, berättar Claes.

I början hämtades torven med järnväg, men den är numera ersatt av entreprenörers traktorer som hämtar blocktorven och transporterar den till fabriken i Älmhult där Claes arbetar.

- Jag sköter hela produktionen i fabriken, som mest 125 000 säckar per år. Tre man producerade förr hälften av vad jag gör nu, så tekniken betyder mycket för produk¬tiviteten, konstaterar Claes.

Han arbetar på som vanligt, men är sedan 2011 inte längre ägare till fabriken.

   - Beslutet värkte fram under tre, fyra år, men till slut bestämde jag mig för att sälja verksamheten till Guus van Berckel, förklarar Claes.

Det betyder att det småländska familjeföretaget numera har en nederländsk ägare.

   - Jag är anställd, men har i stort sett samma ansvar som tidigare. Jag jobbar i fabriken på dagarna och sköter admi-nistrationen på kvällarna. Torvskörden och leveransen till fabriken görs av en entreprenör från trakten, berättar han.

nr1-18_2018_sid6-2.jpg

Elden 1997 ödelade den första fabriken.

nr1-18_2018_sid7-1.jpg

Tio procent av torvskörden som bearbetas i fabriken.

Resten exporteras som blockråvara.

nr1-18_2018_sid7.jpg

Här hämtas blocktorven för att transporteras

vidare till Nederländerna och Tyskland.

Numera är det endast tio procent av torvskörden som bearbetas i fabriken. Resten säljs som blockråvara till Nederländerna och Tyskland.

- Detta beror på att vi sålt de paketerade produkterna på konsumentmarknaden och där är priserna så pressade numera att vi inte är intresserade.

Claes har som sagt snart 56 år i torvbranschen, och det är ett svårslaget rekord. Han har fått uppleva hela utveckling¬ en från ett tungt kroppsarbete då torven grävdes upp för hand med spade till dagens jobb i fabriken där det mesta sköts av maskiner.

   - Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval, har alltid trivts med att vara ute även om inte alla dagar är lika roliga, säger Claes Andreasson.

Han framhåller att hans fru har en stor del i denna långa och gedigna arbetsgärning. Hon alltid lagat en ordentlig middag hemma till honom och det har betytt mycket för hans arbetslust - och ork i fabriken.

Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

Killebergs Torvindustri

Storlek: 100 hektar

Produktion: 25 000 kubikmeter blocktorv per år

Grundades 1911, köptes 1962 av Ivar Andreasson, sedan övertog sonen Claes ägandet och driften. 2011 såldes företaget till Guus van Berckel. Claes Andreasson fortsätter som anställd i företaget.

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation