Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Inloggning för medlemmar Inloggning för styrelsemedlemmar
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Medlemsföretag

Våra medlemmar är torvproducenter och användare inom trädgård, strö och energi.

BMR Produkter

Förädlar växttorv, torvströ,torvblock och torvmix. www.bmrprodukter.se

Degernes Torvstrøfabrikk

Bedriver torvproduktion på torvtäkt i Bäckefors. Kontakt: Ragnar R.Halvorsen, rhalvo@gmail.com

Ecocom

Erbjuder helhetslösningar inom ekologi, inkluderande planering, inventering och praktiska åtgärder samt ett helhetsperspektiv på kommunikation. www.ecocom.se

E.ON Värme Sverige

Producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla. www.eon.se

Econova

Jordproducent och leverantör av trädgårdsprodukter på den skandinaviska marknaden. www.econova.se

Emmaljunga

Tillverkar olika typer av växttorv till trädgårdar och odling. www.emmaljungatorvmull.se

Fagerhults Torv

Förädlar jord och torv som levereras i lösvikt och i säckar. www.fagerhultstorv.se

​Fortum Värme

Producerar, distribuerar och säljer el, värme och kyla. www.fortum.se

Färnbo Skogs- och kartjobb

Bedriver lantbruk med energigrödor och köttdjursuppfödning. Skogsentreprenad med inriktning på energisortiment. Kontakt: Rolf Andersson, rolfan.sixbo@gmail.com

Garden Products

Säljer torvblock. www.gardenproducts.se

GeoPro AB

Hanterar frågor inom täkt, mark, miljö och vatten. www.geopro.se

Gällivare Energi AB

Bedriver fjärrvärmeverksamhet som omfattar produktion, distribution och försäljning samt produktion av el. www.gallivareenergi.se

Hasselfors Garden

Trädgårdsföretag med torv-och jordprodukter till hobby, proffs och anläggning.

www.hasselforsgarden.se

Hedberg Ekologkonsult

Erbjuder spetskompetens inom ekologisk restaurering, samt genomför inventeringar och provtagningar. www.ekologkonsult.se

Holmebo Torv

Producerar torv- och jordprodukter för odling i stor och liten skala samt till stallströ. www.holmebotorv.com

Holmen Energi

Har ansvaret för koncernens vattenkraft- och vindkraftanläggningar och för elförsörjningen till Holmens industrier i Sverige.

www.holmen.com

Hyltetorps Torv

Bedriver torvtäkt och förädling samt försäljning av torv.

Härjeåns Energi

Leverantör av träpellets och torv. www.harjeans.se

ILOO

Ingenjörsfirma Lars-Ola Olsson  

Kontakt: iloo@telia.com

Jiffy Group

Internationell koncern som tillverkar olika växtprodukter med torv. I Sverige finns Jiffy Unitorv AB som producerar torvblock och Jiffy Products AB som tillverkar odlingssubstrat. www.jiffygroup.com

Jordförbättringar i Frändefors

Conny Karlsson har torvtäktstillstånd för att skörda torv på egen torvtäkt i närheten av Vänersborg. Kontakt: Conny Carlsson, vbgrostskydd@gmail.com

Jämtkraft

Poducerar samt levererar förnybar el och fjärrvärme. www.jamtkraft.se

Jönköping Energi

Erbjuder energi- och kommunikationslösningar. Eldar med träflis, bark, spån, torv, energiskog och åkerbränslen. www.jonkopingenergi.se

Kalmar Energi

Förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. www.kalmarenergi.se

Killebergs Torvindustri

Producerar och säljer torv för trädgårdsodling.
Kontakt: killtorv@telia.com

Kommunbränsle i Ådalen

Producerar och säljer torv och andra biobränslen. Ägs av Övik Energi och Härnösand Energi och Miljö, HEMAB.

www.hemab.se och www.ovikenenergi.se

Krontorp

På Krontorps Gård bedrivs skogsbruk, jordbruk, bergtäkt och torvbruk för stallströ och jordförbättring. www.krontorp.se

Linnea Consulting

Bedriver skogsbruk och startar nu torvdrift i sydvästra Småland.

Kontakt: per-axel.f@telia.com

Ljungby Energi

Tillhandahåller fjärrvärme samt el- och fibernät. Produktionen av fjärrvärme baseras huvudsakligen på förbränning av hushållsavfall, skogsflis och torv. www.ljungby-energi.se

Mark- och Miljörådgivning Sverige

Tjänster inom miljörådgivning, miljöprövning, tillståndsärenden och anmälningsärenden.

www.markochmiljoradgivning.se

Mullmäster

Bedriver torvproduktion och förädling av torv, främst för användning till stallströ, jordförbättring och växtodling. www.stallvital.se

Neova

Sveriges största torvproducent. Producerar torv på egna täkter, men är även entreprenör åt andra bolag. Erbjuder produkterna torv, fjärrvärme samt olika energilösningar. www.neova.se

RS Produkter

Producerar torvströprodukter för växt- och djurnäringen.

www.rsmustang.se

Ryd Torv

Bedriver torvtäkt och VTS Maskin utför arbetet med att skörda torven. www.vtsmaskin.se

Råsa Torv

Råsa Torv AB bedriver produktion av blocktorv och försäljning av torvprodukter.

Kontakt: rasatorv@gmail.com

Rölunda Produkter

Bedriver tillverkning av jordförbättringar samt handel och tillverkning av trädgårdsprodukter. www.rolunda.se

Sandviken Energi

Produktion och distribution av el, fjärrvärme och vatten samt drift av optiskt fibernät och skötsel av gator i centralorten Sandviken samt tätorterna Järbo och Storvik. www.sandvikenenergi.se

SCA Energy AB Norrbränslen

Producerar och levererar biobränslen såsom grot, bark, spån, flis och torv. www.sca.com

ScanPeat

Arbetar med blocktorv för yrkesodling med målet RHP certifiering samt RPP (Responsible Peat Production). www.scanpeat.com

Skellefteå Kraft

Har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

www.skekraft.se

Svenarums Torvprodukter

Bedriver bearbetning och tillverkning av torvprodukter.

www.svenarumstorvprodukter.se

Sävne Torv

Bedriver torvproduktion och säljer torv till stallströ, jordförbättring och för uppvärmning. www.savne-torv.se

Södra

Producerar och säljer strötorv, växttorv och energitorv, samt alla typer av fasta biobränslen. www.sodra.se

Södra Århults Torv

Framställer sammansättningar till bland annat växthusodlingar, plantskolor, golfbanor,

offentliga miljöer och inomhusplanteringar.

www.sodraarhultstorv.se

Söftesmåla Naturtorv

Producerar torvblock på eget torvfält.

Användningsområden: stallströ och jordförbättringsmedel.

Kontakt: softesmalanaturtorv@telia.com

Torvfabrikanternas Centralförening (TFC)

En föreningen med syfte att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen. Kontakt: Claes Bohlin, claes@cymbio.se

Uddevalla Energi

Tillhandahåller el, värme, kyla, pellets samt tjänster för avfall, renhållning och bredband till hushåll och företag huvudsakligen inom Uddevalla kommun. www.uddevallaenergi.se

Ulvö Torv

Producerar och säljer torvströ och torvmull. Kontakt: ulvotorv@telia.com

Umeå Energi

Levererar förnybar el, miljöanpassad fjärrvärme och fjärrkyla samt bredband.

www.umeaenergi.se

Uvat

Ett konsultföretag med inriktning mot mark, vatten och miljö. www.uvat.se

WSP

Erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. www.wsp.se

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation