Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Artiklar Tidningen Svensk Torv Tidningen Viola I media
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

En samlad torvprövning stöds med förbehåll

Svensk Torv är positiv till förslagen i utredningen "En samlad torvprövning" under vissa förutsättningar. Det finns risker för försämringar med att avskaffa torvlagen och systemet med koncession för energitorvtäkter. Men om de nackdelar som påtalas i remissvaret åtgärdas eller på något sätt kompenseras, stödjer Branschföreningen Svensk Torv förslaget i promemorian om att avskaffa torvlagen och att energitorvtäkter prövas enligt Miljöbalken.

Läs hela remissvaret här >>

Bilagor till remissvaret:

Medlemsförteckning >>

Projektrapport nr 15; Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar >>

Slutrapport 2015-06-30; Förvaltning av torvtäckt skogsmark med avseende på klimat och naturvärden >>

   

Läs mer om utredningen här >>

Juni-05-017-RJ.jpg

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation