Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Styrelse WBA IPS
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Medlem i World Bioenergy Association

Svensk Torv är medlem i WBA som är en global organisation med syfte att främja ökad användning av bioenergi

Logo-WBA.jpgWorld Bioenergy Association (WBA) är en global organisation med syfte att stödja och representera det breda spektrum av aktörer inom bioenergisektorn. Dess medlemmar finns nationella och regionala bioenergiorganisationer, institutioner, företag och privatpersoner.

Syftet med WBA är att främja ökad användning av bioenergi globalt på ett effektivt, hållbart, ekonomiskt och miljövänligt sätt. Sedan starten maj 2008 WBA har arbetat för att ta itu med en rad angelägna frågor, exempelvis certifiering, hållbarhet, standardisering, bioenergins användning samt debatten om bioenergins inverkan på livsmedel, markanvändning och vattenförsörjning.

WBA ingår med världens sol, vind, geotermisk energi och vattenkraftföreningar på global nivå i International Energy Alliance förnybar.

För att bidra till att ge en tydlig referensram som underlag för sin verksamhet har WBA beställt tre rapporter om ett antal viktiga aspekter av biomassa till energi inom ett globalt perspektiv. Rapporterna ska handla om:

1. Global potential för hållbar biomassa för energi

2. Certifieringskriterier för hållbar biomassa för energiändamål

3. Biomassa för energi kontra livsmedel och foder, markanvändning Analyser och vattenförsörjnin

Läs mer om World Bioenergy Association >>


Nyhetsbrev från WBA 2017

 

WBA member letter 5 - 2017 >>


Pressmeddelanden från WBA

June 9, 2016. >>

WBA publishes new report: The important role of bioenergy in European cities

Bioenergy has the potential to become a pillar in the future energy portfolio of cities.

July 14, 2016. >>

WBA publishes a factsheet on clean and efficient bioenergy cookstoves

The World Bioenergy Association (WBA) is pleased to announce the release of the factsheet ‘clean and efficient bioenergy cookstoves’- the tenth in the series of publications.


Ny rapport från WBA

Bioenergi är nödvändigt för städernas energilösningar

Svensk Torv är medlem i WBA, World Bioenergy Association, en global organisation med syfte att främja ökad användning av bioenergi såsom torv. WBA har nu publicerat en studie som behandlas utmaningarna som städerna står inför inom den globala klimatpolitiken. Studien visar hur biomassa kan verka för att minska användningen av fossila bränslen i städer.

Läs mer>>


Nyhetsbrev från WBA 2016

 

Newsletter nr 1 - 2016 >>

Newsletter nr 2 - 2016 >>

Newsletter nr 3 - 2016 >>

Newsletter nr 4 -  2016 >>

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation