Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Artiklar Tidningen Svensk Torv Tidningen Viola I media
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Enklare miljöprövning

– vågar vi hoppas på nya utredningen

SvenskTorv_nr1_2015.jpgRegeringen har genom miljöminister Karolina Skog tillsatt en ny utredning. Syftet är att utreda hur en effektivare mil-jöprövning kan främja grön omställning.

Att miljöprövningen måste bli effektivare råder det ingen tvekan om. Så inkonsekvent, tilltrasslat, utdraget och kostsamt som det är att söka ett miljötillstånd idag visar verkligen att en effektivisering behövs.

   När man dyker ner på djupet i de flesta bestämmelser om artförordningar, vattenverksamhet m.m. som gäller i Sverige, konstaterar man nästan alltid att de regler, som EU beslutat ska gälla, oftast skruvats upp ännu hårdare i den svenska lagstiftningen. Sverige har någon märklig inställning att vi alltid ska vara ”bäst i klassen”.

   Detta leder till att andra länder per automatik får lättare miljölagstiftning vilket i sin tur leder till att verksamheter som gruvor, torvtäkter osv givet så småningom hamnar i andra länder.

” Om processen för miljöprövning inte är tillräckligt effektiv kan investeringar utebli eller hamna i länder med svagare miljölagstiftning”, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Jag instämmer och detta får bland annat till följd att utarmningen av Sveriges landsbygd fortsätter.

I regeringens direktiv står att en effektiv miljöprövning är nödvändig för att ställa om till fossilfri ekonomi och att investeringar som leder till en grön omställning ska främjas.

Jag har ett förslag. Istället för att det som nu ska tar fem år och kostar en miljon kronor för att få igenom ett tillstånd, som endast ges till ett av tio sökta, kan länsstyrelserna ta fram de värst förstörda och mest växthusgasläckande torvmarkerna som håller på att oxidera bort av sig själva.

Därefter kan torvbruk, som tar i genomsnitt 20 år, få tillstånd att utvinna torven som kan ersätta Sveriges import av fossil olja. Efter en torvtäkt efterbehandlas marken till ett område som binder in koldioxid och kan få högre biologisk mångfald än en dikad produktionsskog, som idag ofta är utgångspunkten.

Vi har minst en, snarare två, miljoner hektar dränerad torvmark som idag är under oxidation. Det bidrag myndigheterna gör för att göra något åt dessa marker som läcker stora mängder växthusgaser är att krångla till tillståndsgivningen. Vågar vi hoppas på en förändring i och med denna utredning?

Läs mer i Tidningen Svensk Torv nr 1 2018 >>

Claes Rülcker, vd

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation