Start Om Svensk Torv Fakta Medlemmar Nyhetsarkiv Kontakt In English

 

Artiklar Tidningen Svensk Torv Tidningen Viola I media
 

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Här kan du läsa senaste och tidigare nummer av vår tidning Svensk Torv.

Tidningen Svensk Torv nr 2/2012

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen Viola där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn.

FB-f-Logo__blue_50.pngVi finns även på Facebook med nyheter, bilder och information.

Klimatrapport_nr15_-ENG_160610-1.jpgLadda ner 
klimatrapporten: 

Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

 

torvforsk-150.jpgForskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv.

Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet

Ett stort arkiv med material från det statliga bolaget Svensk Torvförädling håller just nu på att flyttas till Landsarkivet i Lund, som är en regional enhet inom Riksarkivet. Där ska det sedan bevaras och bli tillgängligt för användning och forskning.

- Det är mycket intressant att arbeta med denna för många idag okända del av Sveriges industrihistoria, säger Maria Wallin, arkivarie.

”Riksarkivet har beslutat att arkivet från AB Svensk Torvförädling, från 1975 Svenska Torv AB, ett statligt bolag som var verksamt 1939-1986, är väl värt att bevara på grund av bolagets nationellt intressanta roll för svensk bränsleförsörjning under andra världskriget och framåt.”, skriver Riksarkivet i gåvohandlingen från den nuvarande ägaren Econova, ett av Svensk Torvs medlemsföretag.

Arkivet har fram tills nu stått i källaren på en industribyggnad, som inte längre används, i Store mosse utanför Sösdala i Skåne. Ägaren Econova övertog arkivet när de förvärvade bolaget Svalöv Weibull.

   - Det är väldigt roligt att Riksarkivet tar hand om arkivet så materialet kan bevaras för framtida bruk, säger Johan Rydberg, vd, Econova.

Maria Wallin och hennes kollega Tobias Bjernehed var en tisdag i februari som var Skånes kallaste dag, i källaren och packade 50 flyttkartonger.

   - Det var väldigt kallt i källaren och vi såg en del fuktskador. Vi hann packa ned knappt en tredjedel av allt som fanns, så vi har en del kvar innan mars då allt ska vara packat för att transporteras till Landsar¬kivet i Lund, där arkivet sedan ska bevaras för framtiden, säger Maria som vill framhålla att de verkliga ”hjältarna” i denna räddningsaktion är Elisabet och Sven-Eve Johansson, som påtalade att arkivet fanns och måste bevaras. De är pensionärer och hängivna torventusiaster som kan det mesta om det historiska torvbruket både i Sverige och utomlands.

Maria.jpg

Maria Wallin. Foto: Matts Wiberg

arkiv1.jpg

Tobias Bjernehed, arkivarie, packar värdefull torvhistoria

som ska arkiveras i Landsarkivet i Lund. Foto: Maria Wallin

- Det är ovanligt att vi på Landsarkivet packar ned allt material själva, men vi ville rädda materialet och ställde upp på att göra det i detta fall, berättar Maria.

Under första packdagen observerade hon en mängd intressanta fotografier och handlingar som vittnar om den forskning som bedrevs både i Lund och Sösdala.

   - Det var flera hundra personer anställda i bolaget som arbetade både med produktion och forskning och vi hittade många handlingar om studieresor till bland annat Ryssland.

- Alla handlingar och fotografier jag såg under nedpackningen gjorde mig väldigt nyfiken, fortsätter hon och uppmanar alla som varit involverade i verksamheten att höra av sig till henne så att Landsarkivet kan få värdefulla inblickar i denna ganska bortglömda industrihistoria som nu alltså ska bevaras.

- Vi letar också efter finansiärer som kan stötta vårt arbete eftersom Riksarkivets huvudsakliga uppdrag är att arbeta med myndighetsarkiv och resurserna för arkiv från den enskilda sektorn är starkt begränsade. De som har tips får väldigt gärna kontakta oss om var vi kan söka medel för att göra det mesta av detta enorma arkiv, säger Maria Wallin.

Text: Ingrid Kyllerstedt

  

,

Copyright | Producerad av: Balanserad Kommunikation