april 2019

Gör en Greta

Så här i odlingstider kan det vara bra att veta att det är positivt för klimatet att använda torvbaserad jord. Och vem vill inte göra en Greta? Vår svenska råvara skördas från torvmark som redan påverkats negativt av människan genom dikning, torrläggning av torvmossar som gjordes förr. Dikningen stöddes av staten som drev särskilda torvskolor för att uppmuntra att …

Gör en Greta Läs mer »

Framtidens odlare har rum för växter

De traditionella krukväxterna ökar i popularitet, enligt en färsk trendrapport där ungas inställning till odling undersökts. I trendrapporten Framtidens odlare 2018 har Hasselfors Garden undersökt hur millennials, de som är födda år 2000 och senare, ser på odling, växter och trädgårdsskötsel. 500 svenska och 500 finländska framtida odlare i åldern 20–35 år deltog i undersökningen som kompletterades med andra …

Framtidens odlare har rum för växter Läs mer »

Seminarium om efterbehandling 7 maj

Inbjudan till Den 7 maj kan du, på ett heldagsseminarium på SLU i Uppsala, få lära dig allt om återvätning efter avslutad torvtäkt och vilken klimatsmart ekonomisk nytta man kan vinna med odling av vitmossor. Seminariet ingår i ett forskningsprojekt som Sabine Jordan, forskare vid SLU, driver genom stöd från TorvForsk samt SLF och KSLA. …

Seminarium om efterbehandling 7 maj Läs mer »

Rådet som är klimatpolitikens detektiver

I ett år har det klimatpolitiska rådet funnits. Rådet ska utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden gynnar eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen och ge råd till regeringen om det fortsatta klimatarbetet. Vi har träffat kanslichefen Ola Alterå för att få veta mera. Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det består av tre delar, klimatmål, en klimatlag …

Rådet som är klimatpolitikens detektiver Läs mer »

Konungsöprojektet

Konungsöprojektet är en förstudie kring bland annat hur mycket vatten som krävs för att binda in kol, men projektet omfattar också bland annat naturvårdsinventeringar. Mossen som ligger på Neovas mark är en gammal Hasselforstäkt. Projektet är ett så kallat LONA-projekt. Lokala Naturvårdssatsningen – LONA, ska stimulera människors engagemang för natur och friluftsliv och betona naturens …

Konungsöprojektet Läs mer »