maj 2021

Varje säck är ett steg mot ett bättre klimat

Vill du stötta att Sverige får bättre klimat och miljö samtidigt som landets  livsmedelsförsörjning säkras? Då är det bra att du använder torvbaserad jord och odlingssubstrat. Dikade torvmarker har tillkommit för att staten med bidrag uppmuntrade att de orörda torvmarkerna dränerades genom att diken anlades. Marken behövdes i början av 1900-talet för att befolkningen skulle få mat på […]

Varje säck är ett steg mot ett bättre klimat Läs mer »

Regeringen och Naturvårdsverket måste sluta mobba vår bransch

I diskussionerna om klimatförändringarna blandas orörda våtmarker ihop med redan dikade torvmarker, vilket får mycket negativa konsekvenser för det svenska torvbruket. Jag vill gå så långt som att hela vår bransch mobbas av regering och myndigheter med Naturvårdsverket i spetsen, när inte ens goda nyheter som återvätning får en korrekt benämning utan skapar både förvirring

Regeringen och Naturvårdsverket måste sluta mobba vår bransch Läs mer »

Den mest effektiva klimatåtgärden saknas

FNs klimatpanel IPCC anger att efterbehandling av redan dikad torvmark är den mest effektiva åtgärden för att minska växthusgasutsläppen. Medlems­företagen i Svensk Torv är ex­perter på just detta, att efter av­slutad skörd efterbehandla den redan dikade torvmarken, som under en begränsad tid varit en torvtäkt, till en kolsänka i form av ny våtmark, skog eller

Den mest effektiva klimatåtgärden saknas Läs mer »

GME seminarium om klimatet

På tisdag den 11 maj anordnar GME, Growing Media Europé, ett digitalt seminarium om EU: s strategi för biologisk mångfald för 2030. På seminariet kommer den roll som innovation och odlingssubstrat spelar för att skapa en säker och hälsosam miljö för trädplantor i trädplantor att växa, ett viktigt steg i om- och skogsplantering. Anmäl dig via

GME seminarium om klimatet Läs mer »

LRF: Utveckla bioekonomin Svebio: Vikta miljömålen för biodiversitet och klimat

LRF vill se en skogspolitik som stärker äganderätten, utvecklar bioekonomin och höjer naturvärdena i Sveriges skogar. Därför är LRF skarp i sin kritik till Skogsutredningen att äganderätten än en gång har nedprioriterats. För att nå Sveriges klimatmål måste skogsägarnas drivkrafter premieras. Läs LRFs remissvar  här>> Svebio skriver i sitt remissvar att regeringen och riksdag måste ta ställning

LRF: Utveckla bioekonomin Svebio: Vikta miljömålen för biodiversitet och klimat Läs mer »

Dagens Industris argumentation får förödande konsekvenser för bioenergin

”Dagens Industri 3 maj 2021 tar ställning mot produktionen och användningen av biodrivmedel. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande”, skriver Kjell Andersson i Svebiobloggen. ”Argumentationen får förödande konsekvenser, inte bara för vår energiförsörjning och våra klimatmål, utan i högsta grad för vår skogsindustri och våra skogsägares rätt att bruka sin skog”, menar Kjell Andersson och framhåller

Dagens Industris argumentation får förödande konsekvenser för bioenergin Läs mer »

”Bioenergin behöver lagra energi bättre” – precis som energitorv

Mikael Karlsson: I en krönika om bioenergins mångsidighet i Miljö & Utveckling skriver Mikael Karlsson, universitetslektor, Uppsala universitet att:” Bioenergin behöver även relateras till energisystemen i övrigt. I Sverige ersätter biokraftvärme fossil energi och bioenergi är det enskilt största energislaget. …… Men energisystem behöver lagra energi bättre och fånga in mer kol än vad som

”Bioenergin behöver lagra energi bättre” – precis som energitorv Läs mer »