februari 2023

5 frågor till…

Handelsbankens kundtidning för skogsägare och lantbrukare: Tillväxt, nr 1/2023 har ställt fem frågor till Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation på branschorganisationen Svensk Torv, som är extra aktuell inför odlingssäsongen.  Hur stort är torvbruket? Det är arealmässigt litet och bedrivs bara på 12 000 hektar av Sveriges 2,3 miljoner hektar dikade torvmarker. Resten bedrivs […]

5 frågor till… Läs mer »

Skogens dag

Sverige måste rapportera utsläpp på samma sätt som övriga EU Förra veckan var vi på Skogens dag arrangerad av Skogstekniska klustret tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Här möttes ledande politiker, forskare och näringsidkare för att samtala. Syftet med dagen är att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det

Skogens dag Läs mer »

Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

Idag är vi på seminariet ”Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi”. Det är KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” som bjuder in till ett seminarium för att få inspel till hur de politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de

Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi Läs mer »

Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

Idag är vi på ett seminarium om livsmedelssystemet arrangerat av Matlust som finansieras av EUs regionala utvecklingsfond och Södertälje kommun och Science Park samt KTH. Konferensen är en del av Science Week 2023 (scienceweek.se) som bjuder på kostnadsfria seminarier och workshops på tema hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Under dagen tas bland annat

Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid Läs mer »