april 2023

Om det inte finns torv?

Många undrar många vad det finns för alternativ inom odling till den välbeprövade torven. Jordtillverkarna arbetar med många olika material men ett generellt krav är att de måste finnas tillgängliga både i tillräcklig kvantitet och kvalitet. Närmast är att leta alternativ inom sin egen bransch, det som skett i andra länder är att importerad torv …

Om det inte finns torv? Läs mer »

Svensk torv är grönare än du tror

Vi har märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skördas och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera …

Svensk torv är grönare än du tror Läs mer »

Finland har torv i sitt beredskapslager – Sverige har inget torvlager alls

I dessa tider med krig i Ukraina, ekonomiska kriser och oro för cyberattacker är det viktigare än någonsin att vi skapar trygghet på de sätt vi kan. Att staten säkerställer att det finns beredskapslager för viktiga samhällsmaterial är en central del av detta. Under coronakrisens inledningsskede blev det påtagligt för alla svenskar hur viktigt beredskap …

Finland har torv i sitt beredskapslager – Sverige har inget torvlager alls Läs mer »