oktober 2023

Branschträff Växter– en ny mötesplats för yrkesodlare

Det behövs en arena för alla som arbetar yrkesmässigt med prydnadsväxter och plantskoleväxter. Idag är detta viktigare än någonsin så att vi kan få ett  kunskapsutbyte och lyfta de frågor som väcks i ett alltmer allvarligt klimatläge då  desinformation kan skapa obefogad rädsla och i förlängningen ogenomtänkta  beslut, säger Pia Holmberg, ordförande i Branschföreningen Svensk …

Branschträff Växter– en ny mötesplats för yrkesodlare Läs mer »

Torv som beredskapsbränsleutreds i ny rapport

Att Sverige måste se över sin beredskap och självförsörjningsförmåga vid en kris blir alltmer uppenbart. Det gäller särskilt tillgången av inhemska råvaror vid en avstängning då import är omöjligt. Det är ett av skälen till att Energimyndigheten nu beställt en rapport som analyserar torvens förutsättningar som beredskapsbränsle. Rapporten ska ge ett ”övergripande och kortfattat kunskapsunderlag …

Torv som beredskapsbränsleutreds i ny rapport Läs mer »

Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering

Torv har en nyckelroll för energieffektivisering. Med bara 5–10 procent torv i biomassamixen kan alla biobränslen, såsom som grot, stubbar och bark, oavsett kvalitet användas. Dessutom ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras när behovet finns. Torv är en inhemsk råvara och ett av de mest energieffektiva biobränslena och måste finnas med i det svenska energisystemet.