AKTUELLT

Torv – bästa basen för odlingsjord

Torven är ett av de viktigaste och mest använda naturliga växtsubstraten vid trädgårdsskötsel. Jordpåsen du bär hem till din trädgård är ofta baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många

Läs mer »

Risk för brist på odlingstorv

Riksdagspolitiker besökte torvtäkt En enkät bland medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Torv visar att det snart kommer bli brist på svensk, hållbar torv – om inget görs. För att informera om den allvarliga situationen för torvbruket anordnades ett studiebesök för riksdagsledamöter och sakkunniga. Torv är en nödvändig råvara Torv är en nödvändig råvara för jord inom

Läs mer »

Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd

De konsekvenser som det skulle få om torvproduktionen inte längre kan fortsätta behöver uppmärksammas allt mer och framförallt behöver politikerna få upp ögonen för hur det ser ut. Det anser branschföreningen Svensk Torv, som under veckan bjöd in ett antal riksdagsledamöter till Mosås, för att visa produktionen och klargöra de konsekvenser som inträffar om inte

Läs mer »

EU’s nya gödselmedelsförordning ​

Viktig information till alla medlemmar med växttorv och odlingssubstrat i Svensk Torv. I juli nästa år träder EU’s nya gödselmedelsförordning (Fertilizer Product Regulation, FPR) i kraft. Alla som exporterar odlingssubstrat och gödsel till EU-länder behöver lära sig mer om den. I Sverige har vi tidigare inte haft någon lagstiftning som reglerat odlingssubstrat och den nya

Läs mer »

Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen.– Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet. Bärfrämjandet drivs av bärsektionen inom LRF Träd­gård med syfte att främja svenskodlade bär och svenska bärodlare. Idag sker jordgubbsodlingen i Sverige på 2 500 hektar, men

Läs mer »

Rekordstor ökning av odlingstorv och kraftigt minskning av energitorv

SCB redovisar i sin senaste rapport om torvbruket att det de senaste åren har det skett ett skifte i torvskörden, från dominans av energitorven till en dominans av odlingstorven. Odlingstorv har positiva odlingstekniska egenskaper som är användbara i skogsbruket, trädgårdsnäring och som stallströ. Mellan 2019 och 2020 har skörden av odlingstorv ökat med 19,7 procent,

Läs mer »

Nu får vi träffa Naturvårdsverket

Efter att Altinget publicerat vår debattartikel har Naturvårdsverket kontaktat oss. Styrelsen ska under augusti få träffa myndighetens enhetschefer och handläggare på ett digitalt möte då vi ska få informera om dagens situation vad gäller täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och beskriva torvbrukets villkor. Läs debattartikeln här. Detta kan du läsa mer om i vårt nyhetsbrev juli 2021. Där finns även

Läs mer »

Nyhetsbrev från Stiftelsen Responsibly Produced Peat

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion. Målet med RPP-certifieringen är att säkra att torv som används som råvara i odlingssubstrat kan garanteras komma från ansvarsfulla källor. Här kan du läsa senaste numret av RPPs nyhetsbrev. Certifieringsprogrammet har som målsättning att minimera

Läs mer »