Solcellsparker ger stora klimatvinster och sparar mark

Ny efterbehandlingsmetod på torvtäkter Att anlägga solcellsparker pådikade torvmarker efter avslutad skörd kan vara en alternativ efterbehandlings­metod.– Avslutade torvtäkter lämpar sig utmärkt för solcellsparker eftersom det krävs såstora markytor, helst 25 hektar och större, säger Andreas Brännström på Better Energy Sweden AB.Andreas Brännström Better Energy är ett nordeuropeiskt solenergibolag som är specialiserat påstora markbaserade solcellsanlägg­ningar.  …

Solcellsparker ger stora klimatvinster och sparar mark Läs mer »