Beredskapen måste prioriteras inom biokraften

Beredskap var temat för Stora biokraft- och värmekonferensen där Svensk Torv var en av talarna. Det finns indikationer på att torv kommer klassificeras som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Mycket talar för det – inte minst möjligheten att kunna lagra, samelda med svåranvända bränslen som grot och efterbehandlingarna som minskar växthusgasutsläppen.

På konferensen som arrangerades i Karlstad möttes närmare 120 personer från biokraft- och värmesektorn i två dagar. Programmet innehöll både studiebesök och 20 föredrag av olika talare, däribland Branschföreningen Svensk Torv.

En av talarna var Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförselfrågor på Energiföretagen, som inledde med att beskriva hur bristen på biomassa förra säsongen gjorde att kraftbolagen inte fick producera mer el, när bristen på el var akut, eftersom företagen var rädda för att inte kunna producera tillräckligt med värme.

Hon konstaterade att det är stor efterfrågan på grot inom bioenergin, samtidigt som det är brist på personal och maskiner. Allt detta gör att beredskap inom energisektorn är nödvändig.
   –  Det är också stor osäkerhet på skogsbränslemarknaden, slog Raziyeh fast samtidigt som hon efterlyste en politik som utvecklar fjärrvärmen.
Det var något som flera talare framhöll. Håkan Broman, affärsstrateg vid Sveaskog, sa bland annat att tryggheten är viktig och att ett balanserat lagerutbud som gör att resursen finns när den behövs har en nyckelroll.

Under paneldebatten efteråt nämndes att det är bråttom för fjärr- och kraftvärmen att se över hur den stora frågan inom EU som handlar om den biologiska mångfalden påverkar branschen. Ett allt varmare klimat ändrar förutsättningarna och mer mätningar måste göras för att säkerställa hur bioenergin förhåller sig till denna fråga.

Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svebio, gav en detaljerad inblick i vad som händer i EU på bioenergiområdet.
   –  Det finns en tro på att EU ska kunna lösa och ge svar på allt, men tyvärr glömmer man biokraften, sade han.

Från Svebio medverkade Kjell Andersson, näringspolitisk chef, som gav en inblick i vad som är på gång i EU, och Anna Törner, nytillträdd VD. Foto: Ingrid Kyllerstedt
Från Svebio medverkade Kjell Andersson, näringspolitisk chef, som gav en inblick i vad som är på gång i EU, och Anna Törner, nytillträdd VD. Foto: Ingrid Kyllerstedt

En tankeväckande redogörelse fick konferensdeltagarna av Jonas Fridman, forskningsledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, under föredraget ”Sveriges skogar under de senaste 100 åren – vad har hänt under kristider?” I text och bild visade han att påståendet, som framförs av aktivister i dagens skogsdebatt, att skogen sköttes bättre och mer varsamt i början på 1900-talet, inte är sant. Förr missbrukades skogen svårt och det blev risk för att den skulle ta slut och det ledde fram till dagens kontrollerade skogsbruk där återväxten är mycket högre än uttaget och någon brist inte längre föreligger.

Under andra dagen talade bland andra Mikael Toll, Senior rådgivare på Ramboll, om ”Bränsleberedskap i försämrad säkerhetspolitisk omvärld” där torven nämndes.

Mikael Toll, Ramboll, talade om bränsleberedskap i en försämrad säkerhetspolitisk omvärld, och Gustav Boëthius, Svebio, konferensdirektör och moderator, träffades på besöket vid Lars Lerins museum. Foto: Ingrid Kyllerstedt
Mikael Toll, Ramboll, talade om bränsleberedskap i en försämrad säkerhetspolitisk omvärld, och Gustav Boëthius, Svebio, konferensdirektör och moderator, träffades på besöket vid Lars Lerins museum. Foto: Ingrid Kyllerstedt

Branschföreningen Svensk Torv höll föredraget ”Torv – en möjliggörare för bioenergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap”. Ingrid Kyllerstedt, inledde föredraget iförd vantar med en fråga om hur många som vill frysa i vinter.

”Vill ni frysa i vinter? Risken är stor om vi inte har biomassan torv i inblandningen”, inledde Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, presentationen om torv som fossilfritt beredskapsbränsle. Foto: Jeanette Fogelmark, Svebio
”Vill ni frysa i vinter? Risken är stor om vi inte har biomassan torv i inblandningen”, inledde Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, presentationen om torv som fossilfritt beredskapsbränsle. Foto: Jeanette Fogelmark, Svebio

– Bioenergi, i alla former – grot, pellets, flis och torv – är ju alla möjliggörare för beredskap, konstaterade Anna Törner, VD, Svebio, efter konferensen.

Här kan du ladda ner Svensk Torvs presentation från föredraget som pdf.

Anna Törner, VD, Svebio, deltog på båda konferensdagarna bland annat som moderator. Foto: Ingrid Kyllerstedt
Anna Törner, VD, Svebio, deltog på båda konferensdagarna bland annat som moderator. Foto: Ingrid Kyllerstedt
Länkar