”Bioenergin behöver lagra energi bättre” – precis som energitorv

Mikael Karlsson:

I en krönika om bioenergins mångsidighet i Miljö & Utveckling skriver Mikael Karlsson, universitetslektor, Uppsala universitet att:
” Bioenergin behöver även relateras till energisystemen i övrigt. I Sverige ersätter biokraftvärme fossil energi och bioenergi är det enskilt största energislaget. …… Men energisystem behöver lagra energi bättre och fånga in mer kol än vad som frigörs.”

Energitorv har en viktig roll för bioenergin i och med att den både kan lagras i minst fem år utan att energiinehållet påverkas. Dessutom skapas värdefulla kolsänkor i form av de obligatoriska efterbehandlingarna. Därför är det viktigt att energitorven finns kvar i energisystemet.

Läs krönikan i Miljö & Utveckling här

Läs mer om energitorv och IPCC:s klassificering av torv som långsamt förnybart här. Dokumentet finns för nedladdning under rubriken: Fakta om energitorv.

Skrottmyren, foto: Mats Henriksson, Neova
Skrottmyren, foto: Mats Henriksson, Neova

Länkar