Branschträff Växter– en ny mötesplats för yrkesodlare

Det behövs en arena för alla som arbetar yrkesmässigt med prydnadsväxter och plantskoleväxter. Idag är detta viktigare än någonsin så att vi kan få ett  kunskapsutbyte och lyfta de frågor som väcks i ett alltmer allvarligt klimatläge då  desinformation kan skapa obefogad rädsla och i förlängningen ogenomtänkta  beslut, säger Pia Holmberg, ordförande i Branschföreningen Svensk Torv och  produktchef på Hasselfors Garden.

Branschträff Växter arrangerades av Berit Haggren, Branschrådet Växter tillsammans med tidningen Viola och Tejarps förlag. Ett hundratal personer kom till Violas och Tejarps förlags lokaler på Tejarps gård utanför Lund där eventet ägde rum. Syftet med denna dag var att samla alla yrkesodlare med växter i form av förökning, produktion, handel och användning samt med kommunikation
och journalistik.

Under dagen fick deltagarna ett fullspäckat seminarium med föredrag och diskussioner samtidigt som de kunde vandra runt bland utställarna på gårdsplanen. Några av utställarna var Svensk Torvs medlemsföretag; Fagerhults garden, ScanPeat och Hasselfors Garden, som visade sina olika odlingssubstrat  och svarade på frågor om sin jordtillverkning.

Många av deltagarna kom från plantskolor och handelsträdgårdar och var intresserade av att få veta mer om torv och framtiden för detta, i mångas ögon, nödvändiga substrat för ett lyckat odlingsresultat. Några av dem var Miriam Dovrén, Nya Eriksbo Plantskola och Håkan Alverbäck, VD Alverbäcks blommor:
   – Det var intressant att få höra mer om torv. Vi använder torvbaserad jord till våra blommande krukväxter och arbetar för en långsiktigt hållbar trädgårdsodling där man ser till hela kedjan som har inverkan på klimat och miljö, sade Håkan Alverbäck.

Under seminariet redogjorde Samar Khalil, forskare vid SLU Alnarp, för kunskapsläget inom substratområdet. Hon sa att det knappast är möjligt att ta bort torv helt från substratutbudet eftersom den är så betydelsefull för plantornas möjlighet att växa, den måste i så fall fasas ut. Men vad den i så fall kan ersättas med är oklart. Det går inte att ersätta med kompost rakt av, komposten måste analyseras noga utifrån den mikroflora den har, sade Samar Khalil.

Pia Holmberg beskrev dagens situation för torv- och jordtillverkningsbranschen.
– Vi måste betrakta torv, precis som andra råvaror, ur ett brett perspektiv där samhällsnyttan vägs in. Torv har en nyckelroll när det gäller att förädla restprodukter från samhället till odlingsjord och göra mindre bra material
cirkulära. Efterbehandlingarna kan ge oss färsk sphagnum-mossa som vi behöver, sade hon.

Branschdagen avslutades med en festmiddag där Violas två nyinrättade stipendier delades ut. Troligen kommer det anordnas en liknande dag även nästa år.
   – Vi har fått väldigt många positiva kommentarer om Branschdag Växter, säger Agneta Lilliehöök på Tejarps Förlag. Det verkade finnas ett stort behov av att  träffas fysiskt. Om träffen blir en tradition är vi givetvis gärna med och bidrar, fortsätter hon. Berit Haggren instämmer:
   – Jag är glad att branschträffen blev så lyckad. Det är tydligt att vi behöver mötesplatser där människor från olika delar av trädgårdsbranschen kan träffas och diskutera viktiga frågor. I Branschrådet har vi redan börjat planera för Branschträff Växter 2024. Boka in den 14-16 augusti!

Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Agneta Lilliehöök

Länkar