Fördelar med svensk torv

Svensk torv minskar importbehoven och gynnar skogen. Det är bara några av de fördelar som finns med att använda svensk torv som dessutom är strikt kontrollerad och där Sveriges torvproducenter efterbehandlar varje kvadratmeter nyttjad mark till ny biologisk mångfalt. Ladda ner faktabladet Fördelar med svensk torv.

Helt rent

Torv är ren och fri från skadliga ämnen. Återvunna material kan ofta vara kontaminerade på olika sätt, vilket kräver stor noggrannhet och dyra analyser. Torven är också fri från växtsjukdomar.

Foto: Zoe Schaeffer, Unsplash

Mat

Många svenska grönsaker du köper börjar sitt liv i torv. Genom
att använda inhemska odlingssubstrat och minskad import av utländska grönsaker bidrar vi tillsammans till minskade utsläpp.

Foto: Tristan Gevaux Unsplash

Återväxt

Torv skördas enbart på tidigare dränerad mark som redan läcker växthusgaser. Genom skörd återförs de snabbare till att bli kolinbindande mark. Det nybildas mycket mer torv än vad som skördas.

Foto: Emmaljunga Torvmull

Den svenska skogen

Torven gynnar den svenska skogen genom att hjälpa till med återplanteringen. Varje år planteras det ca 400 miljoner nya träd i den svenska skogen som binder koldioxid från luften och bidrar med nytt friskt syre. Med endast en kubikmeter torv kan man plantera ut över 10.000 träd!

Foto: Maksim Shutov, Unsplash

Lokalt producerad

Torv och torvbaserade jordar som produceras i Sverige bidrar till kortare transporter med mindre utsläpp än importerade substrat som till exempel kokosfiber. Torven ger också möjlighet att använda alternativa material som behöver balanseras för att passa till växternas krav.

Foto: Adobe Firefly

Strikt kontroll

För att skörda torv krävs det tillstånd och regelbundet görs det periodiska besiktningar av täkterna som säkerställer att tillstånden följs. Allt enligt svenska regler. Sveriges torvproducenter efterbehandlar varje kvadratmeter som vi nyttjar till ny biologisk mångfald. Utan kostnad för samhället!

Foto: Johan Funke

Foton uppifrån och ner:

  1.  Zoe Schaeffer, Unsplash
  2. Tristan Gevaux, Unsplash
  3. Emmaljunga Torvmull
  4. Maksim Shutov, Unsplash
  5. Adobe Firefly
  6. Johan Funke

 

Länkar