Klimatet påverkar myrarna

Ett varmare klimat leder till att de orörda myrarna växer igen. Det är en dramatisk förändring av skogslandskapet som kan få många ko sekvenser. Detta visar Per-Ola Hedwall är forskare vid SLU, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, i sin forskning.

Blåbärsriset vandrar in på myrarna och träden börjar växa bättre. Till forskarnas förvåning går förändringen lika fort över hela landet.

– Omvandlingen av de öppna myrarna mot skogsmark beror troligen på att klimatet blivit varmare och på nedfallet av kväve. Eftersom kvävedepositionen är större i södra Sverige hade vi förväntat oss en snabbare förändring där, men så är inte fallet. Det kan bero på att förändringen också beror på klimatförändringen som är något mer påtaglig i norra Sverige, säger Per-Ola Hedwall.

Läs hela artikeln i nyhetsbrevet från Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap/Sveriges Lantbruksuniversitet

Länkar