Klimatet påverkar myrarna

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ett varmare klimat leder till att de orörda myrarna växer igen. Det är en dramatisk förändring av skogslandskapet som kan få många ko sekvenser. Detta visar Per-Ola Hedwall är forskare vid SLU, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, i sin forskning.

Blåbärsriset vandrar in på myrarna och träden börjar växa bättre. Till forskarnas förvåning går förändringen lika fort över hela landet.

– Omvandlingen av de öppna myrarna mot skogsmark beror troligen på att klimatet blivit varmare och på nedfallet av kväve. Eftersom kvävedepositionen är större i södra Sverige hade vi förväntat oss en snabbare förändring där, men så är inte fallet. Det kan bero på att förändringen också beror på klimatförändringen som är något mer påtaglig i norra Sverige, säger Per-Ola Hedwall.

Läs hela artikeln i nyhetsbrevet från Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap/Sveriges Lantbruksuniversitet