Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Januari 2020

I marknadsbrevet från Energimyndigheten redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om skatteförändringar på bensin och diesel efter årsskiftet, biojetbränsle i Nederländerna, investeringar och ägarbyten i biokraft och fjärrvärme släsaamt satsningar på infångningstekniker för koldioxid.

Här kan du ladda marknadsbrevet

Läget på energimarknaderna – Biodrivmedel och fasta biobränslen, publiceras av Energimyndigheten en gång i månaden. Anmäl dig som prenumerant på www.energimyndigheten.se/energimarknadsrapporter
Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se

Länkar