Mat, djurhållning, energioch krisberedskap

En stor del av de grönsaker och blommor du köper i affären har odlats med hjälp av torv. Träden och blommorna i parken har odlats fram med torv. Skogen som ger byggnadsvirke och energi har börjat sitt liv som små plantor odlade i torv. Grisarna som ger kotletten på tallriken har bökat i järnberikad torv. Torv har en mycket större betydelse i ditt liv än du tror!

Odling

Torv används för produktion av livsmedel, prydnadsväxter och skogsplantor i yrkesodling, fritidsodling och skogsbruk. Med rätt tillsats av gödsel, kalk och vatten kan alla växter odlas i torv. Torv förädlar även återvunna material så att de kan användas till jord. 
Idag baseras nästan all planteringsjord som man köper i säckar på torv.
Jordtillverkare använder kompost och andra material än torv men alternativen finns inte i tillräcklig kvantitet och/eller kvalitet.

Djurhållning

Strötorv är ett bra material för djurhållning då torven förhindrar ammoniakbildning och är antiseptiskt. Torv binder näring och blir utmärkt gödsel och fungerar även som foder till grisar. Strötorv är ett alternativ till halm i stallen för grisar, kor och hästar.

Energi

Användningen av torv sker huvudsakligen genom samförbränning med andra biobränslen. Torv renar pannan på ett naturligt sätt och gör att kraftvärmen och elen blir effektivare. Torven som används skördas ofta på intilliggande torvtäkter och om efterbehandlingen räknas in i livscykelanalysen är energitorv ett klimatvänligt alternativ. 
Att torv kan lagras i flera år utan att energiinnehållet försämras gör den till ett viktigt beredskapsbränsle vid bristsituationer på biomassa och kriser såsom  coronapandemin.

Efterbehandling skapar värdefulla naturmiljöer

Efterbehandling gör att torvtäkter naturligt kan läka och bli värdefulla  naturmiljöer som snabbt blir nya kolsänkor istället för att läcka växthusgaser.
Branschen har mer än 1500 ha goda exempel på efterbehandlingar där dikade torvmarker efter att torven tagits bort blivit till skogsmark eller nya våtmarker med vattenspeglar. 

Länkar