Ny rapport om arter i grön infrastruktur

Artdatabanken har sammanställt rapporten ”Arters spridning i en grön infrastruktur ‒ kunskapsöversikt och vägledning för analyser” som kan bidra till arbetet med arter i en grön infrastruktur. Fokus ligger på forskningsstudier av djurs, växters och svampars spridning i terrestra landskapstyper som skog, gräsmarker, våtmarker och fjäll.

Arters spridning i en grön infrastruktur

Denna rapport innehåller fem kapitel som tillsammans ska bidra med vetenskapligt faktaunderlag och vägledning i olika frågor om arters spridning och spridningsmöjligheter – eller konnektivitet som det också kallas.

På artdatabanken.se kan du ladda ner rapporten >>

Länkar