Ny terminologi måste införas för att göra avvägningar

KSLAS tidskrift om ekosystemtjänster:

Ekosystemtjänster är något som det svenska hållbara  torvbruket jobbar med. För att göra korrekta avvägningar mellan olika intressen inom ekosystemtjänster måste en helt ny terminologi, inte ny kunskap eller nya verktyg, implementeras , menar KSLA:s Kommitté för skogens ekosystemtjänster i en ny skrift.

KSLAT 4-2019 Ekosystemtjänster. Om äpple och päron i skogen
KSLAT 4-2019 Ekosystemtjänster. Om äpple och päron i skogen

Idag jämförs äpplen med päron och det är inte hållbart, enligt KSLA:s tidskrift.

Ladda ned tidskriften här >>

Länkar