Risk för brist på odlingstorv

Riksdagspolitiker besökte torvtäkt

En enkät bland medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Torv visar att det snart kommer bli brist på svensk, hållbar torv – om inget görs. För att informera om den allvarliga situationen för torvbruket anordnades ett studiebesök för riksdagsledamöter och sakkunniga.

Torv är en nödvändig råvara

Torv är en nödvändig råvara för jord inom odlingsbranschen. Jordsäckarna innehåller olika recept beroende på vad som ska odlas, men gemensamt för alla är att jorden består till övervägande del av torv. Torv används också för att späda ut kompost samt förädla restprodukter från samhället till odlingsjord.

Med andra ord är torv viktig och efterfrågad inom odlingsbranschen, både bland yrkes- och fritidsodlare. Dessutom skördas torv i Sverige endast från redan dikade torvmarker med låga eller inga naturvärden och för att få tillstånd krävs att marken efterbehandlas. Denna efterbehandling blir både kolsänkor och värdefulla naturmiljöer för växter och djur – och även människor.

Okunskap och fördomar är ett orosmoln

Det stora orosmolnet är att torvbruket, trots dessa fördelar för klimat och miljö, motarbetas av myndigheterna vilket beror både på okunskap och fördomar som genomsyrar torvtäktsprocesserna. Det finns generellt en stor okunskap om torvbruket.
Därför hade alla riksdagspartier bjudits in till ett studiebesök på Hasselfors Gardens torvtäkt och jordfabrik i Mosås utanför Örebro.

Riksdagsledamöter och sakkunniga deltog i visningen tillsammans med Svensk Torvs representanter. Gruppen fick se hur jorden produceras i fabriken, hur torv lagras och ser ut, vad en torvtäkt är och hur torv skördas samt hur torvtäkten ser ut när den efterbehandlas. Forskaren Sabine Jordan, Sveriges Lantbruksuniversitet, visade också sin forskning med att mäta växtgasutsläpp och odla ny sphagnum (vitmossa), som binder koldioxid, som en efterbehandlingsmetod.

Om inget görs kommer vi inte ha någon svensk torv att tillgå

Förhoppningen är nu att deltagarna ska engagera sig i den allvarliga situationen för torvbruket.
– Om inget görs så kommer vi inte ha någon torv att tillgå i Sverige och då blir vi tvingade att importera torv från länder utanför EU där torv inte skördats hållbart och under oklara villkor och som måste transporteras med fossila transporter, säger Rita Larsson, vice ordförande, Svensk Torv.

– Efterfrågan på torv som odlingssubstrat har ökat stort de senaste åren liksom intresset för att odla och att äta vegetariskt. För detta krävs att vi har jord att odla i och det finns inget annat substrat med samma goda egenskaper och i så stora volymer, instämmer Pia Holmberg, ordförande Svensk Torv.
– Svensk, hållbart skördad torv är både klimatsmart och odlingssäkert, vilket också har betydelse då en misslyckad skörd också är ett slöseri med resurser, tillägger Pia Holmberg.

Här kan du läsa en artikel om besöket i Länsposten

Previous slide
Next slide
Länkar