Röde 3

Detta är förmodligen Sveriges äldsta bevarade torvlok. Loket är i originalskick både exteriört och mekaniskt bortsett från drivmotorn som har fått bytas några gånger.

I år kunde vi på Ryttarens torvströfabrik, tack vare ekonomiskt stöd från TFC (Torvfabrikernas centralförening), sätta igång loket igen. Vi har bytt motor, kompletterat drivkedjor och lagat reglage och elsystem.

Röde 3

Loket, Röde 3, tillverkades av Söderbloms Gjuteri Aktiebolag i Eskilstuna 1917. Söderbloms tillverkade vid denna tid allt som överhuvudtaget kunde framställas på ett företag som hade både gjuteri och mekanisk verkstad: Lastbilar, lok, hissar, mejerianläggningar, kaminer, lokomobiler, ångmaskiner, förbränningsmotorer, pumpar, med mera.

Västergötland Göteborgs Järnvägar köpte 1917 tre 600 mm torvlok hos Söderbloms. De var avsedda att användas på bolagets torvtäkter vid Röde mosse och Bredmossen, belägna i Stenum respektive Väne-Åsaka. Man eldade nämligen vid denna tid sina ånglok med torv eftersom landets avspärrning, orsakad av det pågående världskriget, skapat en brist på stenkol. Loken fick nam¬nen Röde 1, 2 och 3.

De var ursprungligen försedda med Söderbloms egna 2-cylindriga 10-hästkrafters fotogenmotorer. Dessa byttes senare mot Chevroletmotorer. På 50-talet isattes motorer från Volkswagen. De Söderblomslok som fortfarande finns kvar i Sverige idag går troligen att räkna på ena handens fingrar.

Röde är förmodligen Sveriges äldsta bevarade torvlok.
Länkar