Stor minskning av energitorv

Produktionen av energitorv 2017 var den lägsta sedan 1998 och under de senaste tre åren har produktionen av energitorv varit väsentligt under medelvärdet för den senaste tioårsperioden. Det visar den statistik från 2017, som SGU sedan 1980 sammanställer över produktionen av energitorv.

Ingrid Kyllerstedt

– Det här är mycket alarmerande siffror. Fortsätter utvecklingen på detta sätt kan Sverige vara utan energitorv om några år. Det vore förödande ur flera perspektiv, både ur beredskapssynpunkt där torv spelar en avgörande roll för Sveriges energisäkerhet och ur klimatsynpunkt eftersom dränerad torvmark läcker lika mycket växthusgaser som hela Sveriges transportsektor. Genom att skörda och använda torven på dessa marker och sedan efterbehandla ytorna kan utsläppen bindas in och minska på ett betydande sätt samt skapa viktiga våtmarker och vattenspeglar, säger Ingrid Kyllerstedt, tf VD, Branschföreningen Svensk Torv, som nu bjudit in SGU och Energimyndigheten till ett möte för att diskutera framtiden.

– Torven har unika egenskaper vid samförbränning med andra biobränslen där bl.a. svavel i torven medverkar till högre effektivitet i värme- och kraftvärmeanläggningar . Torv kan bara ersättas av fossilt svavelgranulat som bryts i gruvor utomlands och det är ingen utveckling som gynnar miljön eller klimatet. En knepig omständighet i sammanhanget är att detta svavelgranulat är skattebefriat medan svavlet, som finns naturligt i torv, beskattas. 

Här hittar du SGU:s rapport >>

Foto: Neova
Foto: Neova
Länkar