SvenskTorv

Skogsplantor växer i torv

Tillgång på torvbaserad jord är en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket. Att varje skogsplanta växer till sig och inte vissnar är avgörande för det svenska skogsbruket och skogsindustrin. För att det ska löna sig för skogsbolagen måste de ha torv av hög kvalitet och torv är det enda odlingssubstratet som har de rätta egenskaperna.

Svensk låghumifierad torv ger en bra balans mellan luft och vatten till rötterna och förser plantan automatiskt med rätt pH-värde. En plantas rötter kräver en hel del, bland annat att den är bra förankrad, får syre och kan avge koldioxid, vatten, näring, rätt ph-värde och att jorden är fri från sjukdomar och skadliga ämnen. Allt detta kan torven ge plantorna och därför växer de bäst och blir livsdugliga i torvbaserad jord.

Relaterade artiklar

Torv och skog = sant
Ny rapport visar betydelsen av skogsplantering i torvbaserad jord

Foto: Hasselfors Garden
En stor del av våra livsmedel liksom nästan alla skogsplantor har börjat sitt liv i en torvplugg och fortsätter växa i torvbaserad jord. Foto: Hasselfors Garden