Värme och el i kristider

Torv har under århundraden bidragit till att hålla värmen i den svenska hemmen. Ända sedan 1500-talet har torv varit en säker värmekälla som gjort att den svenska befolkningen sluppit frysa i sina hem. Extra viktigt är det när elförsörjningen sviktar och världsläget gör import av biomassa osäker.

Energitorv är en fossilfri inhemsk råvara, enligt IPCC klassificeras som torv i en egen klass med dess unika fördelar i form av samförbränning som gör att en mindre mängd råvara kan ge mer energi och lagringsbar i upp till åtta år. Med denna lokalt producerade råvara som alltid används tillsammans med ett trädbränsle blir vårt beroende av andra länder mindre. Lokalt producerade resurser minskar också miljöpåverkan med långa transporter avsevärt vilket många verkar förbise helt. Det gör torv till ett utmärkt beredskapsbränsle i oroliga tider, enligt Energimyndighetens nya rapport.

Photo by Fabian Mardi on Unsplash
Photo by Fabian Mardi on Unsplash