Torvbrukets klimatarbete ingår snart i EU-rapporteringen

Torvbrukets kolinbindningar i form av efterbehandlade torvtäkter måste registreras i EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-lagstiftning. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar. LULUCF är en förkortning för Land Use, Land Use Change and Forestry. Det är en förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark. I denna förordning ingår […]

Torvbrukets klimatarbete ingår snart i EU-rapporteringen Läs mer »