substrat

Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort […]

Allt fler bärodlare väljer torv Läs mer »

Närtillverkad odlingsjord av lokal torv måste synliggöras i klimatdebatten

När odlingssäsongen närmar sig kan det vara bra att veta vad som gäller för torven som är den dominerande råvaran i odlingsjordar. Den jord som används för att producera grönsakerna, blommorna, träden, bären och buskarna som alla ingår i EUs strategi Farm2fork. EUs strategi Farm2fork betonar vikten av ren och bra mat samt en grön

Närtillverkad odlingsjord av lokal torv måste synliggöras i klimatdebatten Läs mer »