torvproduktion

Träff för torvproducenter i augusti

Den 9 – 11 augusti anordnas BPPF 2023, 21:a Baltic Peat Producers Forum i Tallinn. På programmet står diskussioner och nya data som ska ge en bredare bild av på en bredare bild av torvnäringen och vad som händer inom innovation, trender och vetenskap. Forumet kommer som alltid att innehålla regionala uppdateringar, sociala programpunkter, branschutställningar […]

Träff för torvproducenter i augusti Läs mer »

Torvproduktion i Sverige – lika liten som fotbollen är på en fotbollsplan

Vill du veta mer om svenskt hållbart torvbruk? Vårt medlemsföretag Neova, som är Skandinaviens största torvproducent, har givit ut en folder där du hittar information och bilder om torv, torvbruk och bilder med beskrivningar på efterbehandling av torvtäkter. All torvskörd i Sverige sker endast på redan tidigare dikad och dränerad torvmark. Totalt finns 6 miljoner

Torvproduktion i Sverige – lika liten som fotbollen är på en fotbollsplan Läs mer »