Till minne av Claes

Branschföreningen Svensk Torv och Forskningsstiftelsen Svensk Torvforsknings VD, Claes Rülcker, har den 19 juli avlidit efter att ha drabbats av cancer.

Claes Rülcker
Claes Rülcker

Det är med stor sorg och saknad vi måste meddela att Claes Rülcker lämnat oss. Claes var uppvuxen med skogsbruk och jakt och valde att utbilda sig till jägmästare. Under sin utbildning fick han många tillfällen att fördjupa sig både praktiskt och teoretiskt i skogsvård.

Claes hade lätt för naturvetenskap och matematik och funderade en tid på att bli forskare, men började istället arbeta på olika skogsföretag. Han var även duktig på att kommunicera och arbetade en tid som informationschef för skogsfrågor då hans talang för att sprida kunskap och inspirera sin omgivning fick blomma ut.

När han kom till Torvproducentföreningen och TorvForsk som VD 2011 var steget därför inte långt till att förbättra informationen genom att starta en tidning och hemsida, som nu är föreningens viktigaste kommunikationskanaler. Han förstod också tidigt att namnet måste ändras för att täcka in alla sorters medlemsföretag, inte bara producenter, och föreslog därför namnet Branschföreningen Svensk Torv som föreningen heter idag.

Claes Rülcker var den som initierade den klimatforskning som nu är ett centralt argument för fördelarna med ett svenskt hållbart torvbruk. Med sin förmåga att uthålligt och noggrant, likt en forskare, räkna på olika scenarier såg han hur nivåerna av CO2-utsläpp från dränerad torvmark kunde bli ett viktigt argument i torvdebatten. Tillsammans med sin före detta lärare på Skogshögskolan, professor Mats Olsson, sammanställde han en klimatrapport som publicerades i TorvForsk och som fått stor betydelse.

Claes var en närvarande och lyssnande ledare som genom att bjuda på sig själv och vara öppen mot sin omgivning fick människorna i sin närhet att känna sig sedda och trygga. Det tråkiga blev roligt och intressant i Claes närvaro. Han var prestigelös och erkände misstag, men kunde också ta strid när det gällde.

I kontakterna med ledande politiker, forskare och organisationer gav han ett kunnigt och seriöst intryck och kunde ge sakliga svar på frågor samtidigt som han på ett lättfattligt sätt förklarade komplicerade torv- och klimatfrågor. Han skrev allt från krönikor till remissyttranden med samma stringens och gärna en tankeväckande slutkläm.

Claes Rülcker och Ingrid Kyllerstedt
 Claes Rülcker och Ingrid Kyllerstedt

Vid påsktid 2018 fick han vetskap om att han fått allvarlig cancersjukdom och metastaser. Han blev sjukskriven och kämpade med cellgiftsbehandlingar, men blev allt sämre. Trots detta lät han alltid glad när man ringde. Han förklarade det med att han inte ville att sorgen över sjukdomen skulle ta över den tid han hade kvar, den skulle bli så ljus som möjligt.

Under det sista året blev skogen hans medicin. Att få vara ute och röja på sin egen mark och vara i naturen gav honom både den fysiska och psykiska styrka han behövde. Han bodde mestadels i Insjön där han hade en snickarverkstad intill familjens hus högst upp på berget med fin utsikt. Claes var väldigt händig och gjorde allt från köksluckor till sameknivar med stor skicklighet. Claes efterlämnar två söner och två barnbarn. Familjen betydde mycket för honom.
 

Torbjörn Claesson
Styrelseordförande
Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig kommunikation och politik


Jan Burvall, vice styrelseordförande:
Vi i styrelsen och branschkollegor kommer att sakna Claes väldigt mycket och minnas honom som en varmhjärtad person som alltid var positiv, glad och inspirerande i sitt arbete.  
I hans grundmurade naturintresse såg han stora möjligheter till att utveckla torvbruket inte minst genom sitt engagemang kring olika torvmarkers klimatgasutsläpp, där hela livscykeln betraktas.
Eftersom Claes var en utåtriktad person var han också mycket framgångsrik i att föra ut budskapen kring torven och den potential som finns för att bruka torv på ett hållbart sätt, med stort fokus på miljö och klimat.
Claes var också mycket saklig och ville ha en god grund för sin argumentation och hade stor tilltro till de forskare som hjälpte honom i sitt arbete.


Mats Olsson, professor em i markvetenskap vid SLU:
Claes hade ett mycket starkt engagemang och intresse för naturen, i synnerhet skogen och torvmarken. Hans ambition var att samverka med naturen, dvs att bruka skog och mark på ett hållbart sätt. I denna sin strävan var han rationell, kreativ och saklig. Hela hans gärning präglades av en stor nyfikenhet på sammanhangen med öppenhet och kamratlighet i lösningsinriktade diskussioner.

Begravningen äger rum i Åhls kyrka, Insjön den 16/8, kl 14.00. Alla som önskar närvara hälsas varmt välkomna. Efter akten inbjudes till minnesstund.
Osa till Bohmans Begravningsbyrå, tfn 0241-61050 senast 12/8.
Tänkt gärna på Cancerfonden, tfn 020-595959.

Länkar