Torv – en möjliggörare för bioeneergin och nödvändig för Sveriges fossilfria beredskap

Ingrid Kyllerstedt Norberg, ansvarig för politik och kommunikation, Branschföreningens Svensk Torv talar på Svebio, Svenska Bioenergiföreningens stora Biokraft- och värmekonferensden 22 november.

Torv som beredskapsbränsle utreds av Energimyndigheten. Vid inblandning av energität och lagringeffektiv torv ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras. Vid samförbänning av torv kan alla trädbränslen oavsett kvalitet användas. Inhemsk torv från redan dikade och dränerade torvmarker som alltid efterbehandlas till kolinbindande marker, såsom våtmark, skog och solcellsparker som ger grön el och sparar jordbruksmark, är nödvändig i det fossilfria energisystemet och som beredskapsbränsle.
Om detta talar Ingrid Kyllerstedt på konferensen då faktaunderlag för detta kommer redovisas.

Här kan du läsa mer och konferensen och anmäla dig.

Här kan du läsa de senaste krönikorna Ingrid Kyllerstedt skrivit i Bioenergitidningen:

Länkar