Torv passar in på storskalig produktion av biodrivmedel

Ny utredning från Svebio

Svebio har slutfört en utredning med tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Här passar även den svenska hållbara torven in.

– Torv liksom annan biomassa har stor potential att kunna omvandlas till biodrivmedel. Detta har visats både för förgasning och pyrolys. Därmed är torv en utmärkt råvara att kunna användas framgent, säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom.
Utredningen är finansierad av Vinnova. Svebio skickar nu in till regeringen en rad konkreta förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier kan underlättas.

– Detta ligger i linje med svenska regeringens mål om att utveckla en cirkulär biobaserad ekonomi säger Tomas Ekbom.

Svenska Bioenergiföreningen har lett projektet och arbetat med biodrivmedelföretagen Energifabriken och Sekab, skogsbolagen Holmen och Södra Skogsägarna samt RenFuel Lignolproduktion, projektutvecklarna PyroCell och Porcupine samt Sveriges Åkeriföretag. Svebio har också använt sitt nätverk BioDriv med ca 60 företag och organisationer med 130 personer som främjar biodrivmedel, omfattande alla delar i värdekedjan för transportsektorn.
 
Här hittar du mer information>> 

Länkar