Torvproduktion i Sverige – lika liten som fotbollen är på en fotbollsplan

Vill du veta mer om svenskt hållbart torvbruk? Vårt medlemsföretag Neova, som är Skandinaviens största torvproducent, har givit ut en folder där du hittar information och bilder om torv, torvbruk och bilder med beskrivningar på efterbehandling av torvtäkter.

All torvskörd i Sverige sker endast på redan tidigare dikad och dränerad torvmark. Totalt finns 6 miljoner hektar torvmark i Sverige och av denna areal är 2,6 miljoner hektar dikad torvmark, resten är våtmark och just bara torvmark. Viktigt att notera är att torvbruket bara bedrivs på 12 000 hektar, eller 0,5 procent, av all denna dikade torvmark. Resterande 99,5 procent av den dikade torvmarken är det skogsbruk och jordbruk på.

Uttaget av torv i Sverige är en bråkdel av den årliga tilllväxten av torv i landet. Efter avslutad torvskörd på en täkt sker alltid efterbehandling som gynnar både klimatet och miljön och skapar möjligheter för att en rik flora och fauna ska utvecklas i landskapet. I foldern finns många exempel på efterbehandlingar.

Ladda ner foldern här >>
Du hittar även mer information om torvbruket på Neovas hemsida >>

Torvproduktion i Sverige
Norrbomuren i Gävle, en tjärn som när bilden togs var opåverkad efter 30 år av torvproduktion.
Norrbomuren i Gävle, en tjärn som när bilden togs var opåverkad efter 30 år av torvproduktion.
Länkar