Tidningen Svensk Torv nr 3 - 2023

Vi diskuterar gärna, men utifrån fakta, inte ”fake-news”

Det gör mig bedrövad att jag så ofta får höra att våra medlemsföretag, som bedriver en laglig verksamhet – känner stark rädsla för repressalier från aktivister.
Vårens och sommarens erfarenheter av grov skadegörelse, olaga intrång och omfattande miljöbrott, som förstört både verksamhet och råvara, finns i färskt minne.

Och nyheten om att en aktivist, som begått liknande brott, helt undgått ekonomiskt straff gör rättsläget osäkert och spär på både desinformation och oro. För vem bestämmer var tidsgränsen går och vilken verksamhet som de facto är god för klimatet? Domstolen har uppenbarligen tagit parti för en enda version – aktivisternas – i ett ämne där det finns så många fler versioner, byggda på forskningsrön och fakta och inte känslor och åsikter.

Om vi utgår från fakta så talar det mesta för att aktivisterna inte borde hota utan i stället hylla det svenska torvbruket. Ingen annan grön näring efterbehandlar dikade torvmarker på ett sådant omfattande sätt och på egen bekostnad som torvbruket. Varje centimeter på en torvtäkt blir efter avslutad skörd en kolinbindande mark i form av exempelvis ny våtmark eller marker med biologisk mångfald. Allt detta bidrar till minskade koldioxidutsläpp som är målet för klimatrörelsen.

Så varför utövas i stället denna terror mot vår näring? Jo, för att ingen orkar/vill/förmår att göra en ordentlig research och få fram fakta och inte bygga sin aktivism på ”fake-news”. Torvbruket sker endast på 0,5 procent eller 12.500 ha av Sveriges totala arealer på 2,3 miljoner ha dikad torvmark. Resterande 99,5 procent är det annan verksamhet på, såsom skogsbruk och jordbruk, utan krav på efterbehandling.

Så se sanningen i vitögat – torvbruket gör stor samhällsnytta, särskilt viktigt i dessa oroliga tider då varje lands beredskapsförmåga är avgörande för befolkningens möjlighet att få mat på bordet och värme och el i sina hem. Kritik tål vi – men då ska den utgå från verkligheten och reella omständigheter – inte från desinformation och ”fake-news”.

Vi får hoppas att det nya året innebär minskad omfattning av den desinformation som råder just nu. Det gäller inte bara torvbruket, torvanvändning och torv utan hela samhället. Nästa gång du hör talas om ”larm” i media och på sociala plattformar, gå till källan, var kritisk och var din egen journalist, när de etablerade tyvärr sviker oss och sprider desinformation.

Med en önskan om ett Gott Nytt Torv-År 2024!
Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör, ansvarig politik och kommunikation

 

Det här och mycket mer  kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 3 2023 som pdf >>
Här kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer >>

Länkar