Uncategorized

Vi laddar inför hösten

Vi har en intensiv höst framför oss med möten med Naturvårdsverket, Skogsindustrierna, Energiföretagen, forskningsinstitut samt med att besvara remisser och utredningar. Vi måste bland annat bemöta Miljödepartementets remiss SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen. På EU-nivå ligger Nature Restoration Law på remiss under sommaren och i höst …

Vi laddar inför hösten Läs mer »

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs

Inför valet har energipolitiken fått en olycklig fokusering på kärnkraft som om det vore det enda alternativet till planerbar el för Sveriges energiförsörjning. Det gör att debatten inte blir bred och nyanserad utan hamnar i upprepningar om ”förnybar vind-och solkraft” som inte är planerbar kontra ”kärnkraft” som har fördelen av att vara planerbar. I det …

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs Läs mer »

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Jaco Dijkshoorn, Director BUMaterials and Procurement på Kekkilä-BVB, ger här en inblick i råvarumarknaden för odlingssubstrat i Europa och torvens roll på marknaden. – Fördelarna med torv är att det är en råvara …

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat Läs mer »

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag

Klimatmålen ska utökas med att de konsumtionsbaserade utsläppen tas med. Detta är något som Svensk Torv framfört i sitt dialogmöte med utredarna. I delbetänkandet från Miljömålsberedningen som i början av april överlämnades till regeringen ställer sig samtliga åtta riksdagspartier bakom förslagen. Några av förslagen innebär att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan …

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet

För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Det räckte dock inte ända till beslut i Riksdagen eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd sitt stöd för det hållbara torvbruket i Sverige. – …

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet Läs mer »

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia

Under hösten fick Föreningen Ryttarens Torvströfabrik ett fråga via Svensk Torv från Econovas vd Jeanette Tretten som erbjöd föreningen att ta hand om ett motorlok från en torvtäkt i Skåne. De rälsbundna transporterna där hade upphört, rälsen var uppriven och anläggningen skulle stängas. Econova hade inte heller någon användning av loket och alternativet var skrotning. …

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia Läs mer »

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan

I år blev det äntligen en fysisk mässa när det var dags för Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö, den 31 mars till 3 april. Branschföreningen Svensk Torv var en av utställarna på den uppskattade Rådgivningsgatan som FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) driver. Här kunde besökarna träffa experter inom respektive område och ställa frågor om allt som …

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan Läs mer »

Svensk torv är viktig för mat, klimat och beredskap

”Så för klimatets skull, för vår livsmedelssäkerhets skull och för vår energiberedskaps skull: Värna och utveckla den svenska torvnäringen”, uppmanar Camilla Brodin (KD) riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson och Kjell-Arne Ottosson (KD) riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson, i en debattartikel i ATL. Riksdagsledamöterna fortsätter:” I skärningspunkten av stora frågor som klimatomställning, nationell beredskap och livsmedelssäkerhet …

Svensk torv är viktig för mat, klimat och beredskap Läs mer »

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp

Torv- och funktionsfrågor kan förefalla helt olika. Men det finns mer likheter än man kan ana. I åratal försökte Funktionsrätt Sverige informera och påverka för att synen på människor med funktionsvariationer skulle betraktas på ett neutralt sätt utifrån fakta. Det handlade inte om att bli omhändertagen utan om att få vara självständig. Det handlade om …

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp Läs mer »