Styrelsen

Ledamöter i Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning - TorvForsk valda på 2021 års stämma.

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Pia Holmberg, Hasselfors Garden
Vice ordförande: Rita Larsson, Neova

Ordinarie Ledamöter Svensk Torv
Jan Burvall, Skellefteå Kraft
Jeanette Tretten, Econova
Eric Hjalmarsson, Mullmäster och ScanPeat
Peter Persson, Neova
Per Ola Andersson, Södra
Mattias Andersson, BMR Produkter

Suppleanter Svensk Torv
Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning
Sabine Jordan, SLU
Henrik Nobel, Rölunda
Johan Funke, Emmaljunga

Vill du kontakta någon i styrelsen, skicka ett mejl till info@svensktorv.se eller sök kontaktuppgifterna till respektive företag som har en styrelseplats under fliken Medlemmar på hemsidan.