Styrelsen

Ledamöter i Branschföreningen Svensk Torv.

Ordinarie ledamöter
Ordförande: Rita Larsson, Neova

Ordinarie Ledamöter Svensk Torv
Pia Holmberg, Hasselfors Garden
Jan Burvall, Skellefteå Kraft
Jeanette Tretten, Econova
Eric Hjalmarsson, Mullmäster och ScanPeat
Peter Persson, Neova
Per Ola Andersson, Södra
Mattias Andersson, BMR Produkter

Suppleanter Svensk Torv
Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning
Sabine Jordan, SLU
Henrik Nobel, Rölunda
Johan Funke, Emmaljunga

Vill du kontakta någon i styrelsen, skicka ett mejl till info@svensktorv.se eller sök kontaktuppgifterna till respektive företag som har en styrelseplats under fliken Medlemmar på hemsidan.