KONTAKT

Ingrid Kyllerstedt

Politik och kommunikation
Direktnummer: 070-293 95 34
ingrid.kyllerstedt@svensktorv.se

Pia Holmberg

Styrelseordförande
Hasselfors Garden 
Telefon: 019 – 761 42 33
pia.holmberg@hasselforsgarden.se

Postadress

Branschföreningen Svensk Torv 
Stiftelsen Svensk Torvforskning

c/o Hasselfors Garden
Box 1813
701 18 Örebro

Fakturaadresser

Branschföreningen Svensk Torv:
inbox.lev.980606@arkivplats.se 

Stiftelsen Svensk Torvforskning: 
inbox.lev.980555@arkivplats.se  

Kontakta oss via e-post