LÄNKAR

Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har att göra med torv.

Länkar till sidor om torv

Klimatförhandlingar:

Det kan vara svårt att hänga med i den internationella klimatpolitiken och förstå vad som innebär med begreppet COP och vad Parisavtalet innebär. Den som vill sätta sig in i klimatfrågan och vad som sker i EU och i världen kan gå in på den gröna och liberala tankesmedjan Fores hemsida och blogg på 
www.klimatforhandling.se 

Se även:
Förklaringar till Kyotoprotokollet och Parisavtalet >>
Varför klimatförhandlingarna kallas COP >>
Vem är vem i klimatförhandlingarna >>
Fores blogg med det senaste om internationell klimatpolitik >>

Övriga länkar:

Miljörevision en bok från SIS – Svenska instituet för standarder
Här kan du  läsa mer om och köpa boken  Miljörevision som handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Miljörevision är ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt önskar stärka sitt miljöarbete och upptäcka miljörisker.

Fjärrvärmeföreningen
Finska Bionergiföreningen
Jordbruksverket
Norska Bioenergiföreningen
Naturvårdsverket
Skogforsk
Energimyndigheten
Svenska Bioenergiföreningen
Svenska Trädbränsleföreningen
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket

Nu har Svebio publicerat  en ordlista för bioenergi. Det är en utmärkt förteckning över olika begrepp, termer och förkortningar som används i branschen. 
Se hela ordlistan här >>

Forskning inom torvområdet initieras av systerorganisa-tionen TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning i samverkan med Branschföreningen Svensk Torv. Läs mer >>

Branschföreningen Svensk Torv är en bransch-organisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.
Läs mer >>