SvenskTorv

LÄNKAR

Här hittar du länkar till andra sidor som handlar om- eller på ett eller annat sätt har att göra med torv.

Länkar om miljö och klimat:

Panorama

Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom verktyget står bakom verktyget Panorama. Panorama ger en överblick och nulägesbild över växthusgasutsläpp, lösningar och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen. I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag på styrmedel och visa deras egna ambitiösa åtaganden. 

Läs mer om det svenska klimatmålet hos Naturvårdsverket.

Europaportalen

Nyhetssajten Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Under temat: Klimat- och energipolitik kan du läsa om EU:s mål och resultat

Länkar till information om torv:

Övriga länkar:

Miljörevision en bok från SIS – Svenska instituet för standarder
Här kan du  läsa mer om och köpa boken  Miljörevision som handlar om miljöledning ur miljörevisorns perspektiv. Miljörevision är ett verktyg för organisationer som på ett metodiskt sätt önskar stärka sitt miljöarbete och upptäcka miljörisker.

Fjärrvärmeföreningen
Finska Bionergiföreningen
Jordbruksverket
Norska Bioenergiföreningen
Naturvårdsverket
Skogforsk
Energimyndigheten
Svenska Bioenergiföreningen
Svenska Trädbränsleföreningen
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket

Svebio har publicerat  en ordlista för bioenergi. Det är en utmärkt förteckning över olika begrepp, termer och förkortningar som används i branschen. 
Se hela ordlistan här >>

Branschföreningen Svensk Torv är en bransch-organisation för Sveriges torvproducenter och en systerorganisation till Stiftelsen Svensk Torvforskning.
Läs mer >>