FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv

Idag var vi på en konferens anordnat av SMHI, Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket. Under konferensen sattes FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat i ett svenskt perspektiv.

På seminariet fastslogs två tydliga budskap: klimatförändringarna går åt fel håll och åtgärderna för att minska utsläppen måste gå snabbare.

– Lösningar finns för utsläppsminskning och anpassning. Men att minska sårbarheten är också viktigt, fastslog Markku Rumakainen, professor och medlem i IPCCs Sverigepanel. Åsa-Britt Karlsson, ordförande i Nationella exportrådet för klimatanpassning, betonade också att det behövs ett brett perspektiv. Klimatanpassning är en civil säkerhetsfråga där matsäkerhet ingår.
Moderator var Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas.

Talare under konferensen kom bland annat från Boverket, Chalmers, Formas, Handelsbanken, Naturvårdsverket, SIEPS, SMHI och Universität Bonn.

Syntesrapporten, som lanserades den 20 mars 2023, är den sista rapporten inom den sjätte kunskapsutvärderingen, AR6. Konferensen den 15 september satte IPCC:s globala resultat från den sjätte kunskapsutvärderingen i ett svenskt perspektiv och blickade fram emot den sjunde kunskapsutvärderingen, vilken påbörjas under året. Här kan du läsa mer om konferensen och även se den i efterhand.

Nedan finner du relaterad information om IPCC.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
IPCC Nationell kontaktpunkt (SMHI)
Klimat i förändring 2023 – Syntesrapport​​​​​​, Sammanfattning för beslutsfattare i svensk översättning

Länkar