juli 2023

Okritisk inställning till aktivister är ett samhällsproblem

Det är inte granskande journalistik att utgå från att klimataktivism är grundad på fakta och har rätt medan att företagen som bedriver en hållbar, kontrollerad och klimatpositiv verksamhet har fel. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv. Återigen har det hänt. Aktivister begår brott och media rapporterar okritiskt om händelsen samt upprepar deras budskap i […]

Okritisk inställning till aktivister är ett samhällsproblem Läs mer »

Klimataktivisterna måste faktagranskas

Genom att ägna sig åt olaglig sabotageverksamhet som innebär förstörelse och hindrande av olika verksamheter försöker aktivister skapa en plattform och få nya följare i sitt korståg. Syftet är, i den mån det går att förstå, att stoppa användning av torv och att stoppa läckagen av växthusgaser från dränerad torvmark. Men problemet är att aktivisterna blandar ihop begreppen och att media blir nyttiga idioter som – utan kunskap om problematiken – betraktar deras agerande som nyheter av allmänintresse och går i aktivisternas gillrade fällor. I tidningar och TV framställs dessa handlingar som någon form av kul upptåg från aktivisternas sida trots att det handlar om uppenbara brott mot fullt laglig verksamhet. Inte särskilt klädsamt för media och vart tog faktagranskning och källkritik vägen? Min personliga bild av detta är följande.

Klimataktivisterna måste faktagranskas Läs mer »

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism

Branschföreningen Svensk Torv berättar gärna om det lagliga, noga kontrollerade, hållbara svenska torvbruket. Just nu pågår sabotageaktioner mot vår näring, denna och förra vecka i Småland, veckan dessförinnan drabbades Örebro och så ska det fortsätta hela sommaren på olika platser i Sverige. Våra medlemsföretag känner frustration och sorg över att bara en bild av deras

Öppet brev till media – Källkritik och research måste även omfatta klimataktivism Läs mer »

Fakta om torvbruket i Sverige

Så gott som alla växthusgasutsläpp från dikade torvmarker sker från annan verksamhet än torvbruk såsom produktivt skogsbruk och jordbruk på dikade torvmarker. De är osynliga för blotta ögat men likväl utgör annan verksamhet 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker, se diagram från Naturvårdsverket. Det förekommer osanna uppgifter både från aktivister och media om att torvbruket

Fakta om torvbruket i Sverige Läs mer »

Växthusgasutsläpp i Sverige

Torvbruk bedrivs bara på 12 500 hektar av Sveriges totala yta av dikade torvmarker som uppgår till 2,3 miljoner hektar. Så gott som alla växthusgasutsläpp från dikade torvmarker sker från annan verksamhet än torvbruk såsom produktivt skogsbruk och jordbruk. Det förekommer osanna uppgifter både från aktivister och media om att torvbruket skulle generera utsläpp motsvarande

Växthusgasutsläpp i Sverige Läs mer »

Torven är lika het som sommaren

Sommaren har kommit och med den hopp om god skörd, antingen det är torv, potatis eller tomater. Vi kan se tillbaka på en av de mest intensiva vårterminer på länge. Styrelsen har fått arbeta med att möta många utmaningar, allt från sabotageaktioner till desinformation om torvbruket till politiskt påverkansarbete för att få en ökad förståelse

Torven är lika het som sommaren Läs mer »