Fakta om torvbruket i Sverige

Så gott som alla växthusgasutsläpp från dikade torvmarker sker från annan verksamhet än torvbruk såsom produktivt skogsbruk och jordbruk på dikade torvmarker. De är osynliga för blotta ögat men likväl utgör annan verksamhet 99,5 procent av Sveriges dikade torvmarker, se diagram från Naturvårdsverket. Det förekommer osanna uppgifter både från aktivister och media om att torvbruket skulle generera utsläpp motsvarande hela den svenska inrikestrafiken. Detta är inte sant eftersom 99,5 procent av de dikade torvmarkerna består av annan verksamhet än torvbruk. Torvbruk bedrivs bara på 12 500 hektar (0,5 procent) av Sveriges totala yta av dikade torvmarker som uppgår till 2,3 miljoner hektar. Se statistik från Naturvårdsverket här. 

Torv är en liten men viktig ingrediens för samhället. Med hjälp av torv odlas mat, blommor, buskar och träd!
Fritidsodlingen använder en stor del av torven. Jorden i säck som du köper till din trädgård är baserad på torv. Denna odling är viktig både för samhället och privatpersoner då den både bidrar till ökad folkhälsa och kunskap om natur och odling, samt en mängd varor – grönsaker, frukt och bär, blommor och grönska.
Yrkesodlingen är också beroende av torven för effektiv produktion av grönsaker, bär och prydnadsväxter.

Sveriges skogsbruk är beroende av torv när 400 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år.

Inom lantbruket som strö och foder till djur bidrar torven till en bättre djurhälsa med minskad användning av antibiotika och ger dessutom en mer värdefull gödsel som binder näringsämnen effektivt och kan tillgodogöras på åkern igen.

Torvbruket är dessutom den enda av verksamheterna på dikade torvmarker som har lagkrav på efterbehandling. Därmed stoppar torvbruket växthusgasutsläpp och gör ett stort klimatarbete med egen finansiering, utan statliga bidrag. Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det är ett lagkrav i Miljöbalken och gynnar både markägarnas fastigheter, klimatet och miljön samt skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen. Efterbehandlingen bekostas och verkställs av den som har fått tillståndet. Verksamhetsutövaren måste avsätta medel för efterbehandlingsåtgärder, vilka fastslås av myndigheterna, innan torvtäktstillståndet tas i anspråk. Varför inte visa denna sida av saken som gynnar både klimatet och miljön i landskapet?
Läs mer här och se fakta från Naturvårdsverket:
Växthusgasutsläpp i Sverige.
Efterbehandling stoppar utsläppen

Flera länder i Europa har som mål att minska torvanvändningen trots att torven inte har något ersättningsmaterial i tillräcklig utsträckning, varken kvalitetsmässigt eller i mängd. Läs mer här.
Jordtillverkarna arbetar med många olika material men ett generellt krav är att de måste finnas tillgängliga både i tillräcklig kvantitet och kvalitet. Läs mer om alternativ till torv.

Utvinna, skörda, jordart… här är fakta

Termen brytning som aktivisterna använder i ett nedsättande syfte är felaktig. De korrekta termerna för vår näring är ”utvinna” och ”skörda” torv. Orden/ nomenklaturen regleras i Miljöbalken och Naturvårdsverket, myndigheterna, riksdag och regering använder alla de som följer lagen: utvinna och skörda. Torv är en jordart och ingen mineral. Skörden är olika år från år beroende på vädret, precis som för de övriga gröna näringarna i Miljöbalken.
Källa: I Naturvårdsverkets information om torvtäkter och torvtäktsverksamhet står ingenstans torvbrytning utan termen är utvinna eller skörda (ordet täkttillstånd gäller för alla tillståndspliktiga näringar). Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida här. 

Gå gärna till källan som reglerar torvbruket, propositionen ”En samlad torvprövning” som reglerar torvbruket. Där används bara orden utvinna och skörda. Läs på Regeringens hemsida här.
För mer fakta, forskning och information se vår hemsida: www.svensktorv.se

Kontakta oss gärna.

Vi hoppas ni blivit intresserade av att ge en bred, neutral och initierad bild av det svenska torvbruket. Kontakta gärna ett av våra medlemsföretag och gör ett reportage om den inhemska råvara som har stor samhällsnytta och gör att Sverige kan klara sin livsmedelsförsörjning och beredskap.

På vår hemsida finns mer fakta, forskning och information.
Kontakta oss gärna via info@svensktorv.se. Vi hoppas ni är intresserade av att ge en bred, neutral och initierad bild av det svenska torvbruket

Länkar