augusti 2020

Nytt om torv i Viola

Svensk Torv har regelbundet en egen redaktionell sida  i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Nu har ett nytt nummer av Viola utkommit med en ny sida från Svensk Torv där vi berättar om den informationsfolder som FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, harsammanställt om odlingstorv. Foldern berättar om hur torv skördas och används som en huvudingrediens i […]

Nytt om torv i Viola Läs mer »

Nytt system för vädervarningar

Torvbruket är precis som jord- och skogsbruket väderberoende. För att förbättra vädervarningarna från SMHI införs i april 2021 ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna är regionalt anpassade och konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. – En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar över hela landet, eftersom både vädret och påverkan på

Nytt system för vädervarningar Läs mer »

Ny rapport visar betydelsen av skogsplantering i torvbaserad jord

380 miljoner skogsplantor som planteras i torvbaserad jord och återplanteringen har stor betydelse för kolinlagringen i Sverige. Den klimatfördelen tas upp i den senaste kvartalsrapporten Skog & Ekonomi från Danske Bank. I rapporten konstateras att brukad skog ger den största klimatnyttan och den svenska skogen spelar en mycket viktig roll i klimatomställningen.– I Sverige är

Ny rapport visar betydelsen av skogsplantering i torvbaserad jord Läs mer »

Svensk Torv och flera organisationer kritiserar utredningsförslag om återvätning

I en artikel i Altinget om remissvaren till utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” intervjuas Branschföreningen Svensk Torv och andra organisationer som är kritiska till slutsatserna i utredningen. I Altingets artikel står:”Det vetenskapliga underlaget är alltför svagt och osäkert, enligt bland andra LRF Skogsägarna, Svebio, Svensk Torv, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt även till viss

Svensk Torv och flera organisationer kritiserar utredningsförslag om återvätning Läs mer »

Rabatt på filter

Alla företag som är medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv får en specialrabatt på inköp av filter från Mann, Donaldson, Sf, Stauff. För mer information, se Inloggningssidan för medlemmar eller mejla till: info@svensktorv.se

Rabatt på filter Läs mer »