Svensk Torv och flera organisationer kritiserar utredningsförslag om återvätning

I en artikel i Altinget om remissvaren till utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” intervjuas Branschföreningen Svensk Torv och andra organisationer som är kritiska till slutsatserna i utredningen.

Altinget: Torftigt mottagande av effektivaste klimatåtgärden
Altinget: Torftigt mottagande av effektivaste klimatåtgärden

I Altingets artikel står:
”Det vetenskapliga underlaget är alltför svagt och osäkert, enligt bland andra LRF Skogsägarna, Svebio, Svensk Torv, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt även till viss del Sveriges Lantbruksuniversitet.
– Det finns forskare som menar att det här kan bli en metangasbomb. Resultatet kan, om det görs fel bli, det motsatta än det man eftersträvar. Vi menar därför att det behövs mer vetenskapligt underlag innan man kan vidta de här åtgärderna, säger Ingrid Kyllerstedt, politik- och kommunikationsansvarig vid Svensk Torv till Altinget.

Svensk Torv kritiserar samtidigt utredningsförslagen för att det förekommer flera skötselrelaterade frågetecken i en sådan satsning som förordas. Organisationen ifrågasätter också de ersättningsbelopp till markägarna som förs fram och pekar samtidigt på vissa juridiska oklarheter – såsom hur miljötillstånd ska hinna meddelas inför återvätningen.”
 
Läs hela artikel här (ladda ner som pdf)

På Altinget: miljö & energi kan du ta del av nyheter, debatt och analys om miljö- och energipolitik i Sverige och EU.
Här kan du läsa mer om Altinget och prenumerera

Länkar