juni 2018

Klimatpåverkan från energitorv ur ett systemperspektiv

Ny forskningsrapport: På uppdrag av Svensk Torv, TorvForsk och Neova har Profu, projektinriktad forskning och utveckling, analyserat energitorvens klimatpåverkan ur ett utvidgat systemperspektiv. Klimatpåverkan från användning av torv för energiproduktion har diskuterats mycket under de senaste decennierna, och genom åren har det genomförts ett flertal studier och livscykelanalyser som har studerat klimatpåverkan från torvmarker, torvanvändning […]

Klimatpåverkan från energitorv ur ett systemperspektiv Läs mer »

Ny forskning ska kasta ljus över kollagring vid historiska torvtäkter

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 3 20182,6 miljoner hektar av Sveriges myrmark är dikad och avger stora mängder växthusgaser. Utsläppen är så stora att de överstiger utsläppen från trafiken. Utsläppen sker genom att den sänkta vattennivån syresätter torven, som bryts ned varvid växternas kol i torven avges som koldioxid. Den absolut största delen av dessa

Ny forskning ska kasta ljus över kollagring vid historiska torvtäkter Läs mer »

Aktuellt inom växttorvområdet

Svensk Torv är medlem i Growing Media Europe, GME som är en efterföljare till EPAGMA (European Peat and Growing Media Association). Energitorvproducenterna har bildat en sammanslutning som heter Energy Peat Europe (www.energypeat.eu) och odlingssubstratproducenterna har bildat Growing Media Europe (www.growing-media.eu).​Growing Media Europe (GME) arbetar för producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel genom att påverka lagstiftning och

Aktuellt inom växttorvområdet Läs mer »

Riksdagsbeslut om nya mål för energipolitiken

Riksdagen sa den 19 juni ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett annat mål är att elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040. Ett tredje att Sverige år 2030

Riksdagsbeslut om nya mål för energipolitiken Läs mer »

Riksdagsbeslut om nya mål för energipolitiken

Riksdagen sa den 19 juni ja till regeringens förslag, som bygger på den överenskommelse om energipolitiken som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  Målet är att energipolitiken ska förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Ett annat mål är att elproduktionen ska vara helt förnybar år 2040. Ett tredje att Sverige år 2030 ska

Riksdagsbeslut om nya mål för energipolitiken Läs mer »

Frågor och svar om torv och odling

Odlingsäsongen är i full gång och odlingsintresset är på topp i Sverige. Tre av fyra ägnar sig åt att påta i jorden på fritiden. Trädgårdsysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus efter promenader. (Fritidsodlingens omfattning i Sverige, Lise-Lotte Björkman SLU Rapport 2012:8). Hushållens inköp av frön, plantor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13

Frågor och svar om torv och odling Läs mer »

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut

Mark- och Miljödomstolen insåg det orealistiska i att många verksamhetsutövare skulle behöva göra en helt ny prövning för att skörda samma torv som tidigare där varken produktionsmetoder, utökade diken, ytutökning, volymutökning, fler transporter eller fler lagringsytor föreligger. Neovas innehav idag består till allra största delen av koncessioner, alltså beslut enligt den tidigare Torvlagen att bedriva sin

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut Läs mer »